Cale de navigare

UE investeşte 8 miliarde de euro în cercetare - 12/07/2012

Cercetător ajustând setările unui microscop © UE

Ultimele cereri de propuneri pentru cercetare lansate de Uniunea Europeană sunt menite să stimuleze inovarea, pentru a genera creştere economică şi locuri de muncă.

Investiţiile în cercetare au un rol esenţial pentru relansarea economiei europene şi pentru eliminarea decalajului English (en) în materie de inovare dintre UE, pe de o parte, şi principalii săi concurenţi comerciali, SUA şi Japonia, pe de altă parte. De aceea, Uniunea Europeană va aloca, în 2013, aproape 8,1 miliarde de euro pentru activităţi de cercetare.

Comisia invită echipele de cercetători din UE (şi nu numai) să depună cereri de finanţare pentru proiecte în domenii precum:

  • sănătate - studiul bacteriilor rezistente la medicamente şi al afecţiunilor cerebrale
  • resurse marine - descoperirea unor noi specii; dezvoltarea de aplicaţii ale biotehnologiei şi de tehnologii bazate pe senzori; tehnici de management durabil
  • oraşe inteligente - transporturi, clădiri şi centre de date eficiente din punct de vedere energetic; reducerea impactului schimbărilor climatice asupra zonelor urbane
  • materii prime - găsirea de înlocuitori pentru metalele critice; dezvoltarea unor tehnici mai avansate de recuperare şi reciclare a deşeurilor; utilizarea eficientă a materiilor prime
  • surse de energie stabile şi nepoluante - dezvoltarea de tehnologii mai ieftine şi eficiente în domeniul energiei regenerabile; dezvoltarea tehnologiei fotovoltaice de generaţie următoare, a turbinelor eoliene, a bioenergiei şi biocombustibililor, a tehnologiilor de captare şi stocare a CO2 şi a reţelelor electrice inteligente
  • gestionarea apei - îmbunătăţirea calităţii apei; folosirea eficientă a apei şi energiei în procesarea alimentelor; utilizarea nanotehnologiei în fabricarea de senzori pentru monitorizarea mediului
  • tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor - extinderea gradului de utilizare a sistemelor „cloud computing”; stabilirea unor reţele de specialişti în domeniul neuroştiinţelor şi al neuroroboticii
  • sprijinirea cercetătorilor - sprijinirea tinerilor cercetători; activităţi de colaborare transfrontalieră; cercetare de vârf desfăşurată de echipe experimentate; punerea pe piaţă a descoperirilor.

Se va acorda o atenţie specială întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), care pot beneficia de până la 1,2 miliarde EUR. IMM-urile au generat circa 85% din locurile de muncă înfiinţate în UE în perioada 2002-2010.

Etapele următoare

Majoritatea cererilor de propuneri de proiecte English au fost publicate la data de 10 iulie, restul urmând să fie lansate în curând.

Acestea constituie cea din urmă serie de granturi furnizate prin programul de finanţare a activităţilor de cercetare în perioada 2007-2013. Cu o valoare totală de 55 de miliarde de euro, programul a sprijinit până în prezent circa 19 000 de proiecte şi aproximativ 55 000 de cercetători.

Pentru următoarea perioadă de 7 ani, Comisia a propus un program pentru cercetare şi inovare (Orizont 2000 English ) în valoare de 80 de miliarde de euro.

Activităţile de finanţare a proiectelor de cercetare se înscriu iniţiativei „O Uniune a inovării English ”, una din iniţiativele majore din cadrul strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică.

Mai multe despre cercetare şi inovare

Mai multe informaţii despre solicitarea de granturi în domeniul cercetării English

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile