Ścieżka nawigacji

8 mld euro na europejskie badania naukowe - 12/07/2012

Badacz przy biurku dostosowujący część sprzętu © UE

Najnowsze zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie badań naukowych ma na celu pobudzenie innowacji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

W 2013 r. udostępniono około 8,1 mld euro na światowej klasy badania – są one niezmiernie ważne dla ożywienia unijnej gospodarki i zmniejszenia przepaści innowacyjnej English (en) , jaka dzieli UE od jej głównych konkurentów handlowych – USA i Japonii.

Zespoły naukowców z UE i spoza niej mogą ubiegać się o fundusze, które będą przeznaczone na działania w takich obszarach, jak:

  • poprawa zdrowia – zgłębienie zjawiska bakterii lekoopornych, badania dotyczące chorób mózgu
  • zasoby morskie – odkrycie nowych gatunków, nowe zastosowania biotechnologii, technologie czujników, zrównoważone techniki zarządzania
  • inteligentne miasta – rozwój energooszczędnych środków transportu, budynków i centrów danych, umożliwiających zmniejszenie wpływu zmian klimatu na obszary miejskie
  • zaopatrzenie w surowce – opracowanie substytutów najważniejszych metali, lepszych technik utylizacji odpadów, recykling, efektywne wykorzystanie dostępnych surowców
  • bezpieczna i czysta energia – tańsze i bardziej wydajne technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, fotowoltaika następnej generacji, turbiny wiatrowe, bioenergia i biopaliwa, technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, inteligentne sieci energetyczne
  • gospodarka wodna – poprawa w zakresie jakości, efektywne zużycie wody i energii w przetwórstwie spożywczym, czujniki nanotechnologiczne w monitoringu środowiska
  • technologie informacyjno-komunikacyjne – szersze zastosowanie obliczania rozproszonego (ang. „cloud computing”), tworzenie sieci współpracy specjalistów w dziedzinie neurobiologii i neurorobotyki
  • wsparcie naukowców – pomoc dla młodych naukowców, współpraca transgraniczna, wspieranie zespołów doświadczonych naukowców prowadzących pionierskie badania naukowe, komercjalizacja ich odkryć i wynalazków.

Około 1,2 mld euro przeznaczonych zostanie na projekty, w które zaangażowane są małe firmy, aby pomóc im we wprowadzaniu innowacji i rozwijaniu działalności. Jest to szczególnie ważne, gdyż w latach 2002–2010 85 proc. nowych miejsc pracy w UE powstało właśnie w małych firmach.

Kolejne działania

Większość zaproszeń do składania wniosków o dotacje English została opublikowana 10 lipca, a w późniejszych terminach pojawią się następne.

Jest to ostatnia runda przyznawania dotacji z budżetu w wysokości 55 mld euro, jakim dysponuje bieżący program badawczy na lata 2007–2013. Ze środków tych skorzystało 19 tys. projektów badawczych i około 55 tys. naukowców.

Propozycje Komisji dotyczące następnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020 English ” obejmują inwestycje w wysokości 80 mld euro na kolejne 7 lat.

Finansowanie badań jest zgodne z „Unią innowacji English ” – inicjatywą przewodnią przewidzianą w strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, aby pobudzać i przyspieszać innowacje w Europie.

Więcej na temat badań i innowacji

Jak złożyć wniosek o dotacje na badania English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki