Kruimelpad

8 miljard euro voor Europees onderzoek - 12/07/2012

Onderzoeker stelt zijn microscoop af © EU

De nieuwe uitnodiging van de EU om voorstellen voor onderzoeksprojecten in te dienen, moet via innovatie de groei en werkgelegenheid stimuleren.

In 2013 is er ongeveer 8 miljard euro beschikbaar voor toonaangevend onderzoek. Dat moet bijdragen tot groei in de EU en tot het dichten van de innovatiekloof English (en) met de grootste concurrenten, de VS en Japan.

Onderzoekteams uit de EU en daarbuiten kunnen subsidie aanvragen voor projecten op gebieden zoals:

  • gezondheid: inzicht in resistente bacteriën en hersenziekten
  • mariene hulpbronnen: ontdekken van nieuwe soorten, toepassingen van biotechnologie, detectietechnologie, technieken voor duurzaam beheer
  • slimme steden: ontwikkeling van energiezuinige vervoersmiddelen, gebouwen en rekencentra om het effect van de klimaatverandering op de steden te beperken
  • grondstoffen: alternatieven voor essentiële metalen, betere technieken voor afvalverwerking en -recycling, en efficiënt gebruik van grondstoffen
  • schone en veilige energie: goedkopere en efficiëntere duurzame technologie, nieuwe generatie zonnecellen, windturbines, bio-energie en biobrandstoffen, afvangen en opslaan van koolstof, slimme elektriciteitsnetwerken
  • waterbeheer: verbetering van de kwaliteit, water- en energiezuinige verwerking van voedingsmiddelen, nanotechnologische sensoren voor milieubewaking
  • informatie- en communicatietechnologie: uitbreiding van cloud computing, specialistennetwerken voor neurowetenschappen en neurorobotica
  • ondersteuning van onderzoekers: steun voor jonge wetenschappers, samenwerking over de grenzen heen, teams van ervaren onderzoekers voor geavanceerd onderzoek, commercialisering van ontdekkingen

Ongeveer 1,2 miljard euro gaat naar projecten voor kleine bedrijven om ze te helpen innoveren en groeien. Dat is vooral van belang omdat 85% van de nieuw te creëren banen in de EU tussen 2002 en 2010 bij dit soort bedrijven zal ontstaan.

De volgende stappen

De meeste oproepen tot het indienen van voorstellen English zijn op 10 juli verschenen. Er zullen nog meer volgen.

Dit is de laatste ronde van subsidies van het lopende EU-financieringsprogramma voor onderzoek voor de periode 2007-2013. Tot nu toe is er al subsidie gegeven aan 19 000 onderzoekprojecten met 55 000 deelnemende onderzoekers.

De Commissie wil bij het volgende onderzoek- en innovatieprogramma, Horizon 2020 English , in zeven jaar tijd 80 miljard euro in onderzoek investeren.

De financiering van het onderzoek sluit aan bij de "innovatie-unie English ” – een van de kerninitiatieven van de strategie Europa 2020, die voor groei en werkgelegenheid moet zorgen door de innovatie te stimuleren en versnellen.

Meer over onderzoek en innovatie

Meer over het aanvragen van onderzoekssubsidie English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links