Navigācijas ceļš

Astoņu miljardu eiro ieguldījums Eiropas pētniecībā - 12/07/2012

Pētnieks pie rakstāmgalda noregulē ierīci © ES

Jaunākā ES uzaicinājuma iesniegt pētniecības priekšlikumus mērķis ir stimulēt inovāciju izaugsmes un darbavietu radīšanai.

2013. gadā pasaules klases pētniecībai — kas ir atslēga ceļā uz izaugsmi ES un ļaus tai inovācijas jomā English (en) panākt savus lielākos tirdzniecības konkurentus ASV un Japānu — ir pieejams aptuveni 8,1 miljards eiro.

Finansējumu var pieprasīt pētnieku komandas no ES un citām valstīm šādām izpētes jomām:

  • labāka veselība, proti, izpratne par smadzeņu slimībām un baktērijām, kas izturīgas pret medikamentiem;
  • jūras resursi, proti, jaunu sugu atklāšana, biotehnoloģijas pielietojumi, sensoru tehnoloģija, ilgtspējīgas apsaimniekošanas metodes;
  • progresīvas pilsētas, proti, energoefektīva transporta, ēku un datu centru attīstība, klimata pārmaiņu ietekmes uz pilsētu teritorijām mazināšana;
  • izejvielu krājums, proti, ar ko aizstāt rūpniecības procesā būtiskos metālus, kuriem patlaban nav aizstājēju, labākas atkritumu reģenerācijas un pārstrādes metodes, pieejamo izejvielu efektīva izmantošana;
  • droša energoapgāde un tīra enerģija, proti, lētākas un efektīvākas atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, nākamās paaudzes saules fotoelementi, vēja ģeneratori, bioenerģija un biodegviela, oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģija, viedi elektroenerģijas tīkli;
  • ūdens apsaimniekošana, proti, kvalitātes uzlabošana, pārtikas pārstrāde, kurā taupīgi izmanto ūdeni un enerģiju, ar nanotehnoloģijas palīdzību iegūtie sensori vides novērošanai;
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģija, proti, plašāks mākoņdatošanas pielietojums, neirozinātņu un neirorobotikas speciālistu tīkli;
  • pētnieku atbalstīšana, proti, palīdzība jauniem pētniekiem, pārrobežu sadarbība, pieredzējušu komandu iesaistīšana progresīvajā pētniecībā, atklājumu un izgudrojumu komercializācija.

Aptuveni 1,2 miljardi eiro būs atvēlēti projektiem, kuros iesaistīti mazie uzņēmumi un kas tiem palīdz ieviest jauninājumus un attīstīties. Mazie uzņēmumi ir īpaši svarīgi, jo laikā no 2002. līdz 2010. gadam tie radīja 85 % no jaunajām darbavietām Eiropas Savienībā.

Kas tālāk

Lielāko daļu uzaicinājumu pieprasīt finansējumu English publicēja 10. jūlijā, bet būs vēl.

Šī ir pēdējā grantu kārta pašreizējā ES pētniecības finansēšanas programmā 2007.-2013. gadam, kuras budžets ir 55 miljardi eiro. Ir atbalstīti 19 000 pētniecības projekti un aptuveni 55 000 pētnieki.

Komisijas priekšlikums ir nākamajai pētniecības un inovācijas programmai “Apvārsnis 2020” English turpmāko 7 gadu laikā piešķirt 80 miljardus eiro.

Pētniecības finansēšana atbilst ES “inovācijas savienībai English ” — izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas pamatiniciatīvai, kuras mērķis ir stimulēt un paātrināt inovāciju Eiropā.

Vēl par pētniecību un inovāciju

Šeit var uzzināt sīkāk, kā pieprasīt pētniecības grantu English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites