Navigointipolku

8 miljardia euroa eurooppalaiseen tutkimukseen - 12/07/2012

Tutkija säätää laitetta työpöydän ääressä © EU

EU:n tutkimusohjelman uusimmalla ehdotuspyynnöllä pyritään edistämään innovointia, talouskasvua ja työpaikkojen luomista.

EU rahoittaa huippututkimusta noin 8,1 miljardilla eurolla vuonna 2013. Tutkimusrahoituksella on tärkeä rooli palautettaessa EU:ta kasvun tielle ja kavennettaessa innovaatiokuilua English (en) EU:n ja sen keskeisten kilpailijoiden eli Yhdysvaltojen ja Japanin välillä.

Rahoitusta voivat hakea tutkimusryhmät EU:sta ja sen ulkopuolelta. Ehdotuspyynnön aiheita ovat:

  • terveys – lääkkeille vastustuskykyiset bakteerit, aivosairaudet
  • merten luonnonvarat – uudet kasvi- ja eläinlajit, bioteknologian sovellukset, anturiteknologiat, kestävän hoidon tekniikat
  • älykkäät kaupungit – energiatehokkaampi liikenne, rakentaminen ja tietotekniikka sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentäminen kaupungeissa
  • raaka-aineiden tarjonta – korvaavat vaihtoehdot kriittisille metalleille, jätteen tehokkaampi talteenotto, kierrätys, raaka-aineiden tehokas käyttö
  • turvallinen ja puhdas energia – edullisemmat ja tehokkaammat uusiutuvan energian teknologiat, seuraavan sukupolven aurinkosähkö, tuuliturbiinit, bioenergia ja biopolttoaineet, hiilen talteenotto- ja varastointiteknologiat, älykkäät sähköverkot
  • vesitalous – laadun parantaminen, vesi- ja energiatehokas elintarvikkeiden käsittely, nanoteknologian anturit ympäristön valvonnassa
  • tieto- ja viestintäteknologiat – pilvitietojenkäsittelyn laajentaminen, asiantuntijaverkostot neurotieteiden ja neurorobotiikan alalla
  • tutkijoiden tukeminen – apua nuorille tutkijoille, rajat ylittävä yhteistyö, kokeneet tiimit eturivin tutkimuksessa, uusien ideoiden kaupallistaminen.

Noin 1,2 miljardia euroa on osoitettu hankkeille, jossa on mukana pienyrityksiä, tukemaan niiden innovointia ja kasvua – tämä on erityisen tärkeää, sillä pienyritysten osuus vuosina 2002–2010 luoduista uusista työpaikoista oli 85 %.

Seuraavat vaiheet

Useimmat ehdotuspyynnöt English julkaistiin 10.7., ja niitä julkaistaan myöhemmin lisää.

Tämä on viimeinen rahoituskierros EU:n nykyisessä 55 miljardin euron tutkimusrahoitusohjelmassa vuosiksi 2007–2013. Rahoitusta on tähän mennessä saanut 19 000 tutkimushanketta ja noin 55 000 tutkijaa.

EU:n seuraava tutkimus- ja innovointiohjelma on nimeltään Horisontti 2020 English , ja komissio on ehdottanut sen budjetiksi 80 miljardia euroa seuraavien 7 vuoden ajaksi.

Tutkimusrahoitus on linjassa EU:n innovaatiounionihankkeen English kanssa. Innovaatiounioni on yksi kasvu- ja työpaikkastrategian lippulaivahankkeista, joilla edistetään ja nopeutetaan innovointia Euroopassa.

Lisätietoa tutkimuksesta ja innovoinnista EU:ssa

Lisätietoa rahoitushakemuksen tekemisestä English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä