Navigatsioonitee

8 miljardit eurot teadusuuringuteks Euroopas - 12/07/2012

Uurija töölaua juures sedameid kohandamas © EU

ELi viimase teadusuuringute konkursikutse eesmärk on edendada innovatsiooni, mis soodustaks majanduskasvu ja looks töökohti

2013. aastal eraldatakse maailmaklassi teadusuuringuteks ligikaudu 8,1 miljardit eurot. See on oluline ELi majanduskasvu taastamiseks ning innovatsioonialase mahajäämuse English (en) vähendamiseks, võrreldes USA ja Jaapaniga.

Rahastamist võivad taotleda uurimisrühmad EList ja ka mujalt maailmast. Konkursikutse teemad on järgmised:

  • parem tervis – ravimresistentsed bakterid, ajuhaigused;
  • mereressursid – uute liikide avastamine, biotehnoloogiarakendused, sensortehnoloogia, jätkusuutlikud majandamisviisid;
  • arukad linnad – energiatõhusate transpordiliikide, hoonete ja andmekeskuste arendamine, kliimamuutuse mõju vähendamine linnaaladele;
  • toorainega varustamine – esmatähtsatele metallidele asendajate leidmine, paremad taaskasutusviisid, ringlussevõtt, olemasoleva tooraine tõhus kasutamine;
  • turvaline ja puhas energeetika – odavamad ja tõhusamad taastuvenergia tehnoloogiad, järgmise põlvkonna fotogalvaanika, tuuleturbiinid, bioenergia ja biokütused, süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia, arukad elektrivõrgud;
  • veemajandus – kvaliteedi parandamine, vee ja energia tõhusam kasutamine toiduainete töötlemisel, nanotehnoloogial põhinevad sensorid keskkonnaseireks;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia – pilvandmetöötluse kasutuse laiendamine, spetsialistide võrgustikud neuroteaduste ja neurorobootika valdkonnas;
  • teadlaste toetamine – abi noortele teadlastele ja eesrindlike teadusuuringutega tegelevatele kogenud uurimisrühmadele, toetus piiriüleseks koostööks ja leiutiste turustamiseks.

Umbes 1,2 miljardit eurot eraldatakse projektidele, millesse on kaasatud väikeettevõtjad, soodustades nende uuenduslikkust ja kasvu. See on eriti oluline, võttes arvesse, et 85% ajavahemikul 2002–2010 loodud uutest töökohtadest loodi just nende poolt.

Järgmised sammud

Enamik konkursikutsetest English avaldati 10. juulil, kuid osa ootab veel avaldamist.

See on viimane rahastamisvoor ELi praeguse 55 miljardi euro suuruse eelarvega teadusuuringute rahastamisprogrammi (2007–2013) raames. Toetatud on ligikaudu 19 000 uurimisprojekti ja 55 000 teadlast.

Komisjoni ettepanekute kohaselt oleks ELi järgmise teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammi Horisont 2020 English eelarve järgmiseks 7 aastaks 80 miljardit eurot.

Teadusuuringute rahastamine on kooskõlas ELi tööhõive ja majanduskasvu strateegia juhtalgatusega „Innovatiivne liit English ”, mille eesmärk on stimuleerida ja kiirendada uuendustegevust Euroopas.

Lisateave teadusuuringute ja innovatsiooni kohta

Kuidas rahastamist taotleda English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad