Sti

Investering på 8 milliarder euro i europæisk forskning - 12/07/2012

Forsker ved bord justerer et stykke udstyr © EU

EU's seneste indkaldelse af forskningsforslag skal stimulere innovation og skabe vækst og beskæftigelse.

Der er afsat omkring 8,1 milliarder euro i 2013 til forskning i verdensklasse – det er afgørende, hvis EU skal tilbage på vækstsporet og lukke innovationskløften English (en) til de største handelskonkurrenter, USA og Japan.

Forskerhold fra både EU og andre steder kan ansøge om at få del i midlerne, der er målrettet områder som:

  • bedre sundhed – et indblik i lægemiddelresistente bakterier og hjernesygdomme
  • havressourcer – opdagelse af nye arter, anvendelse af bioteknologi, sensorteknologier, teknikker for bæredygtig forvaltning
  • intelligente byer – udvikling af energieffektive transportløsninger, bygninger og datacentre, begrænsning af klimaforandringernes indvirkning på byområderne
  • råvareforsyning – opdagelse af erstatninger for kritiske metaller, bedre teknikker for affaldsgenvinding, genbrug og effektiv anvendelse af de tilgængelige råmaterialer
  • sikker og ren energi – billigere og mere effektive vedvarende teknologier, næste generation af solceller, vindmøller, bioenergi og biobrændsel, teknologier for opsamling og lagring af CO2, intelligente elforsyningsnet
  • vandforvaltning – forbedring af vandkvaliteten, vand- og energieffektiv forarbejdning af fødevarer, nanoteknologiske sensorer for miljøovervågning
  • informations- og kommunikationsteknologi – øget brug af cloud computing, netværk af specialister inden for neurovidenskab og neurorobotteknik
  • forskerstøtte – hjælp til unge forskere, samarbejde på tværs af grænser, erfarne hold, der arbejder med banebrydende forskning, markedsføring af nyskabelser.

Omkring 1,2 milliarder euro er afsat til projekter, der skal hjælpe små virksomheder til innovation og vækst – det er især vigtigt, da de tegnede sig for 85 % af alle nye job i EU mellem 2002 og 2010.

Næste skridt

De fleste opfordringer til at ansøge om tilskud English blev offentliggjort den 10. juli, og flere vil følge.

Dette er den sidste tilskudsrunde i EU's aktuelle program for forskningsstøtte på 55 milliarder euro for 2007 til 2013. Midlerne har hjulpet 19 000 forskningsprojekter og omkring 55 000 forskere.

Kommissionens forslag til næste forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020 English , vil investere 80 milliarder euro i løbet af de følgende 7 år.

Forskningsstøtte er i tråd med "innovation i EU English " - EU's flagskibsinnitiativ i strategien for vækst og beskæftigelse, der skal stimulere og sætte skub i innovation i Europa.

Mere om forskning og udvikling

Læs mere om at søge om forskningstilskud English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links