Cesta

Evropa investuje osm miliard eur do výzkumu. - 12/07/2012

Vědec u pracovního stolu seřizuje zařízení © EU

Poslední výzva EU k předkládání návrhů výzkumných projektů se zaměřuje na posílení inovací, růstu a tvorby pracovních míst.

Na rok 2013 vyčlenila Evropská unie na špičkový výzkum přibližně 8,1 miliardy eur. Tento krok má v Unii oživit růst a zastavit zaostávání English (en) za jejími hlavními konkurenty: Spojenými státy a Japonskem.

Výzkumné týmy nejen z Unie mohou žádat o finanční prostředky, které budou využity kromě jiného v těchto v oblastech:

  • zdravotnictví – výzkum rezistentních mikrobů, onemocnění mozku
  • mořské zdroje – objevování nových druhů, aplikace z oblasti biotechnologií, senzorické technologie, techniky udržitelného hospodaření
  • inteligentní města – zvyšování energetické účinnosti dopravy, budov a datových center, snižování dopadu klimatických změn v městských oblastech
  • dodávka nerostných surovin – hledání náhradních materiálů za kriticky důležité kovy, zdokonalování postupů využití odpadů, recyklace, účinnější využívání materiálů, jež jsou k dispozici
  • bezpečné a čisté zdroje energie – levnější a účinnější obnovitelné technologie, fotovoltaika nové generace, větrné turbíny, bioenergie a biopaliva, technologie zachycování a ukládání uhlíku, inteligentní elektrorozvodné sítě
  • vodních zdroje – zvyšování kvality, úspora vody a energie v potravinářském odvětví, nanosenzory pro monitorování životního prostředí
  • informační a komunikační technologie – rozšiřování využití „cloud computing“, sítě expertů v oblasti neurovědy a neurorobotiky
  • podpora výzkumných pracovníků – pomoc mladým vědcům, přeshraniční spolupráce, využití zkušených týmů při hledání průlomových řešení

Přibližně 1,2 miliardy eur z celkové částky půjde na projekty, do nichž jsou zapojeny malé a střední podniky. To by jim mělo pomoci inovovat a dosahovat růstu. Byly to právě ony, které v EU vytvořily 85 % pracovních míst vzniklých od roku 2002 do roku 2010.

Další kroky

Většina výzev k podání žádosti o finanční příspěvek English byla zveřejněna 10. července a zbytek bude následovat.

Jedná se o poslední sérii grantů z aktuálně probíhajícího výzkumného programu na období 2007 až 2013, který celkem disponoval rozpočtem 55 miliard eur. Bylo z něj financováno kolem 19 000 výzkumných projektů, na nichž se podílelo 55 000 výzkumných pracovníků.

Podle návrhů Komise má mít nový program pro oblast výzkumu a inovací, který nese název Horizont 2020 English a který bude probíhat v následujících 7 letech, rozpočet 80 miliard eur.

Koncepce financování výzkumu v EU je v souladu s iniciativou „Unie inovací English “, jež je jednou ze stěžejních iniciativ strategie pro růst a zaměstnanost, která má v Evropě stimulovat a urychlit zavádění inovací.

Další informace o výzkumu a inovacích

Jak žádat o finanční prostředky a granty English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy