Навигационна пътека

8 милиарда евро инвестиции в европейски научни изследвания - 12/07/2012

Изследовател настройва уред върху бюро © ЕС

Последната покана на ЕС за представяне на предложения за научни изследвания е насочена към стимулиране на иновациите с цел растеж и създаване на работни места.

Около 8,1 милиарда евро ще бъдат отпуснати за научни изследвания на световно ниво – от основно значение за възстановяване на растежа в ЕС и наваксване на изоставането по отношение на иновациите English (en) спрямо неговите основни търговски конкуренти САЩ и Япония.

Научноизследователски екипи от ЕС и извън него могат да кандидатстват за финансиране, насочено към области като:

  • по-добро здраве – задълбочаване на разбирането за бактериите, устойчиви на лекарства, и заболяванията на мозъка
  • морски ресурси – откриване на нови видове, приложения на биотехнологиите, сензорни технологии, техники за устойчиво управление
  • „интелигентни“ градове – развитие на енергийно ефективен транспорт, сгради и центрове за данни, намаляване на въздействието на изменението на климата върху градските райони
  • снабдяване със суровини – намиране на заместители на металите от изключително значение, по-добри техники за оползотворяване на отпадъци, рециклиране, ефективно използване на наличните суровини
  • безопасна и чиста енергия – по-евтини и по-ефективни технологии за възобновяема енергия, фотоволтаични системи, вятърни генератори, биоенергия и биогорива от ново поколение, технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, „интелигентни“ електрически мрежи
  • управление на водите – подобряване на качеството, водно и енергийно ефективна преработка на храни, наносензори за мониторинг на околната среда
  • информационни и комуникационни технологии – разширяване на използването на изчисленията в облак, мрежи от специалисти в областта на невронауките и невророботиката
  • подкрепа за изследователите – помощ за млади учени, международно сътрудничество, опитни екипи, занимаващи се с авангардни изследвания, пазарна реализация на открития.

Около 1,2 милиарда евро ще бъдат изразходвани за проекти с участието на малки предприятия, което ще помогне на тези предприятия да създават иновации и да се разрастват. Това е от особено значение, защото те са създали 85 % от новите работни места в ЕС за периода 2002 – 2010 г.

Следващи стъпки

По-голямата част от поканите за кандидатстване за финансиране English бяха публикувани на 10 юли, като предстои да бъдат публикувани още покани.

Това е последният етап на отпускане на безвъзмездни средства в рамките на настоящата програма за научни изследвания на ЕС на стойност 55 милиарда евро за периода 2007 – 2013 г. До момента са финансирани 19 000 научноизследователски проекта и около 55 000 изследователи.

Съгласно предложенията на Комисията за следващата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 English през идните 7 години ще бъдат инвестирани 80 милиарда евро.

Финансирането за научни изследвания е в съответствие със Съюза за иновации English на ЕС – водеща инициатива от стратегията за растеж и работни места „Европа 2020“ – който има за цел стимулиране и ускоряване на иновациите в Европа.

Повече за научните изследвания и иновациите

Научете повече за кандидатстването за безвъзмездни средства за научни изследвания English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки