Sökväg

Hur mår innovationsförmågan i EU? - 08/02/2012

Människor från olika yrken går genom väggar med EU-stjärnor © EU

Innovationförmågan har stärkts, men har tappat fart på sistone. Det krävs därför nya satsningar om vår ekonomi ska stå sig i den internationella konkurrensen.

Nästan alla EU-länder har blivit bättre på att främja innovation enligt årets resultattavla om forskning och innovation English .

Men innovationsförmågan avtar – och EU har inte lyckats ta in USA:s, Japans och Sydkoreas försprång. Dessutom har snabbväxande länder som Kina, Brasilien och Indien börjat ta in på EU de senaste fem åren.

Det framgår klart av resultattavlan att EU måste satsa mer för att stimulera innovationsförmågan om vi ska kunna öka – eller bara bibehålla – vår konkurrenskraft.

Därför är också innovation och insatser för att få bort flaskhalsar som hindrar goda idéer från att nå marknaden en central fråga i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020.

Resultattavlan jämför ländernas investeringar i forskning och utveckling (FoU) – en viktig resultatindikator – tillsammans med 23 andra faktorer.

Varför är vissa mer innovativa?

Bäst på innovation i EU är Sverige, Danmark, Tyskland och Finland. De fyra länderna har

  • högre FoU-utgifter än genomsnittet, främst i näringslivet
  • större investeringar i kunskap och finansiering
  • väl fungerande nationella FoU-system med starka partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn
  • bättre resultat när det gäller att omvandla teknisk kunskap till varor och tjänster.

Resultattavlan jämför ländernas utfall på de här områdena och andra som anses vara viktiga för innovationsförmågan.

I botten på resultattavlan hittar man länder som Rumänien, Lettland och Litauen.

Innovationsunionen

Resultattavlan ingår i EU:s strategi för att skapa en innovationsunion English , där företagare får det stöd de behöver för att omvandla sina idéer till säljbara varor och tjänster.

I strategin ingår insatser för partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn, bättre tillgång på finansiering och utbildad arbetskraft, minskad byråkrati och lägre kostnader för patent.

Ett första partnerskap inleddes förra året. Det ska bidra till nya produkter som ska hjälpa äldre till ett aktivt och sunt liv English .

Läs mer om innovationer i EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar