Navigačný riadok

Inovačná Európa – analýza politiky - 08/02/2012

Pracovníci prechádzajúci stenami s hviezdami EÚ © EÚ

EÚ inovuje, ale rast sa spomaľuje. Tento trend podčiarkuje potrebu intenzívnejšieho úsilia, ak si má európske hospodárstvo zachovať globálnu konkurencieschopnosť.

Podľa ročného prehľadu výsledkov výskumu a inovácií English sa takmer všetky členské štáty EÚ zlepšili v presadzovaní inovácií.

Tempo pokroku sa však spomaľuje a EÚ stále nedostihla inovačný náskok USA, Japonska a Južnej Kórey. Okrem toho rýchlo rastúce hospodárstva, ako sú Čína, Brazília a India, zmazali za posledných 5 rokov náskok ostatných v tejto oblasti.

Z prehľadu výsledkov jednoznačne vyplýva, že ak chce Európa zlepšiť svoju konkurencieschopnosť alebo aspoň nestratiť svoje súčasné postavenie, bude musieť zintenzívniť úsilie zamerané na stimulovanie inovácií a urýchlenie ich zavádzania.

Aj zo tohto dôvodu je inovácia a odstraňovanie prekážok zavádzania nových nápadov na trh stredobodom stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a rast.

V rámci prehľadu výsledkov sa členské štáty porovnávajú hlavne na základe úrovne investícií do výskumu a vývoja (V&V) a na základe ďalších 23 faktorov.

Inovačné elementy

Inovačnými lídrami v EÚ sú Švédsko, Dánsko, Nemecko a Fínsko. Pre tieto štyri štáty sú typické tieto znaky:

  • výdavky na výskum a vývoj v nadpriemernej výške, najmä v súkromnej sfére,
  • vyššie investície do zručností a financovania,
  • robustné vnútroštátne výskumné a inovačné systémy a kľúčová úloha verejno-súkromného partnerstva,
  • lepšie výsledky pri premene technologických poznatkov na výrobky a služby.

V prehľade výsledkov sa porovnáva výkonnosť štátov v týchto a iných oblastiach, o ktorých sa vie, že stimulujú inovácie.

Napríklad Slovensko sa stále radí na chvost skupiny tzv. miernych inovátorov, kam patria aj Česká republika, Grécko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko, ktorých inovačná úroveň je medzi 50 % až 90 % výkonnosti EÚ-27.

Inovácia v Únii

Prehľad výsledkov je súčasťou stratégie EÚ na vytvorenie prostredia stimulujúceho inováciu v Únii English , ktoré podnikateľom poskytuje potrebnú podporu na to, aby svoje nápady menili na výrobky a služby.

Súčasťou tohto prístupu je podpora partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom, jednoduchší prístup k financiám a kvalifikovaným pracovníkom, odstraňovanie administratívnej záťaže a znižovanie nákladov na patentovú ochranu nových nápadov.

Prvé takéto partnerstvo na európskej úrovni začalo minulý rok a zameriava sa na podporu nových výrobkov a služieb, ktoré napomáhajú aktívnemu a zdravému starnutiu English .

Viac informácií o inováciách v EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy