Ścieżka nawigacji

Innowacje w Europie - 08/02/2012

Pracownicy przechodzący przez ściany z unijnymi gwiazdkami © UE

UE czyni postępy, jednak tempo wzrostu innowacyjności spada. Tendencja ta podkreśla potrzebę zintensyfikowania wysiłków, które pozwolą utrzymać konkurencyjność gospodarki europejskiej w skali globalnej.

Według tegorocznej unijnej tablicy wyników innowacyjności English niemal wszystkie państwa członkowskie zwiększyły swoją innowacyjność.

Jednak tempo wzrostu innowacyjności spada i UE nie jest w stanie nadrobić stale utrzymującego się opóźnienia w stosunku do światowych liderów w zakresie innowacji: USA, Japonii i Korei Południowej. Tymczasem rozwijające się gospodarki, takie jak Chiny, Brazylia i Indie, poczyniły duże postępy w ciągu ostatnich pięciu lat.

Tegoroczne wyniki stanowią wyraźny sygnał, że UE musi zintensyfikować wysiłki w celu zwiększenia innowacji, jeśli chce pobudzić lub przynajmniej utrzymać swoją konkurencyjność.

Dlatego innowacje – i usuwanie przeszkód uniemożliwiających dobrym pomysłom zaistnienie na rynku – znajdują się w centrum unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia „Europa 2020”.

W tablicy wyników państwa porównuje się w oparciu o poziom inwestycji w badania naukowe i rozwój (najważniejszy wskaźnik) oraz 23 inne wskaźniki.

Składniki sukcesu

Liderami UE w dziedzinie innowacji są Szwecja, Dania, Niemcy i Finlandia. Zazwyczaj kraje te mają:

  • ponadprzeciętne wydatki na badania i rozwój, szczególnie w dziedzinie przedsiębiorczości
  • większe inwestycje w umiejętności i środki finansowe
  • silne krajowe systemy badań naukowych i innowacji, które mają zasadnicze znaczenie dla rozwijania partnerstw między sektorem publicznym i prywatnym
  • lepsze rezultaty w komercjalizacji wiedzy technicznej (w postaci produktów i usług).

W tablicy porównuje się wyniki poszczególnych krajów w tych i innych obszarach, które mają zasadnicze znaczenie dla pobudzenia innowacji.

Na przykład w Wielkiej Brytanii odnotowano ponadprzeciętny poziom innowacyjności. Wynika on m.in. z umiejętności pracowników i doskonałych systemów badawczych.

Unia innowacji

Tablica wyników jest częścią strategii UE na rzecz stworzenia „Unii innowacji English ”, która ma wspomagać przedsiębiorców w przekształcaniu ich pomysłów w produkty i usługi.

Przewidziane środki obejmują m.in.: wspieranie partnerstw między sektorem publicznym i prywatnym, ułatwianie dostępu do finansowania i wykwalifikowanych pracowników, ograniczenie biurokracji i obniżenie kosztów opatentowania nowych pomysłów.

Pierwsze partnerstwo europejskie – zapoczątkowane w ubiegłym roku – ma na celu promowanie nowych produktów i usług, które mogą przyczynić się do aktywnego i zdrowego starzenia się English .

Więcej na temat innowacji w UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki