Kruimelpad

Innovatief Europa: de vinger aan de pols - 08/02/2012

Mensen stappen doorheen muren met EU-sterren © EU

De EU boekt vooruitgang, maar de groei vertraagt. Deze trend toont aan dat er meer inspanningen nodig zijn om de Europese economie concurrerend te houden op de wereldmarkt.

Bijna alle EU-landen zijn beter geworden in het stimuleren van innovatie, zo blijkt uit het jaarlijkse scorebord voor onderzoek en innovatie English .

De vooruitgang is echter aan het vertragen en de EU heeft nog steeds de kloof met de VS, Japan en Zuid-Korea niet gedicht. Daarbij komt ook dat opkomende landen zoals China, Brazilië en India de afgelopen vijf jaar veel achterstand hebben ingehaald.

Het scorebord toont duidelijk dat de EU de zeilen moet bijzetten om de innovatie te bevorderen en te versnellen, wil het concurrerend blijven en het nog meer worden.

Daarom staan innovatie en het wegnemen van hindernissen voor het commercialiseren van goede ideeën centraal in de Europa 2020-strategie voor groei en banen.

Het scorebord vergelijkt landen aan de hand van hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O), en nog 23 andere factoren.

Ingrediënten voor innovatie

De voortrekkers in de EU op innovatiegebied zijn Zweden, Denemarken, Duitsland en Finland. Die vier landen worden veelal gekenmerkt door:

  • bovengemiddelde O&O-uitgaven, vooral in het bedrijfsleven
  • hogere investeringen in vaardigheden en financiën
  • sterke nationale stelsels voor onderzoek en innovatie, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor publiek-private partnerschappen
  • betere resultaten bij het omzetten van technologische kennis in producten en diensten

Het scorebord vergelijkt de prestaties van de landen op deze en andere punten.

Zo is het VK bijvoorbeeld innovatiever dan het gemiddeld. Sterke punten van dat land zijn onder meer de vaardigheden van de werknemers en excellente onderzoeksstelsels.

Innovatie-Unie

Het scorebord is een onderdeel van de EU-strategie om een “Innovatie-Unie English ” te verwezenlijken, waarin ondernemers de nodige steun vinden om hun ideeën om te zetten in commerciële producten en diensten.

Daarbij wordt er ingezet op het aanmoedigen van partnerschappen tussen openbare en particuliere sector, makkelijkere toegang tot financiering en gekwalificeerde werknemers, minder administratieve rompslomp en lagere kosten voor het nemen van octrooien.

Het eerste partnerschap werd vorig jaar opgericht en is bedoeld om nieuwe producten en diensten te stimuleren voor actief en gezond ouder worden English .

Meer over innovatie in de EU

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links