Navigācijas ceļš

Inovatīva Eiropa — veselības pārbaude - 08/02/2012

Darbinieki iet cauri sienām, uz kurām ir ES zvaigznes © ES

ES ir panākusi progresu, tomēr izaugsme palēninās. Šī tendence norāda uz nepieciešamību pielikt vairāk pūliņu, lai ES ekonomika saglabātu konkurētspēju pasaulē.

Saskaņā ar ikgadējo pētniecības un inovācijas pārskatu English gandrīz visas ES valstis ir panākušas uzlabojumus inovācijas sekmēšanā.

Tomēr progress palēninās, un inovācijas ziņā ES joprojām atpaliek no globālajiem līderiem ASV, Japānas un Dienvidkorejas. Turklāt pēdējo piecu gadu laikā strauji attīstās jaunietekmes valstis — Ķīna, Brazīlija un Indija.

Šis pārskats nepārprotami norāda uz to, ka ES jāpieliek vairāk pūļu, lai stimulētu un paātrinātu inovāciju, ja tā vēlas saglabāt un paaugstināt savu konkurētspēju.

Tāpēc inovācija un visu to šķēršļu likvidēšana, kuri kavē labu ideju nonākšanu tirgū, ir ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas 2020 uzmanības centrā.

Šajā pārskatā valstis salīdzinātas pēc pētniecības un izstrādes investīciju līmeņa, kas līdz ar 23 citiem faktoriem ir viens no svarīgākajiem rādītājiem.

Inovācijas priekšnoteikumi

ES inovācijas līderi ir Zviedrija, Dānija, Vācija un Somija. Šajās četrās valstīs:

  • pētniecības un izstrādes tēriņi, īpaši uzņēmumos, pārsniedz vidējo līmeni,
  • vairāk iegulda prasmēs un finansēs,
  • zinātnes un inovācijas jomā ir stabilas valsts sistēmas, kuru pamatā ir valsts un privātā sektora partnerības,
  • tehniskās zināšanas labāk pielieto produktos un pakalpojumos.

Šajā pārskatā tiek salīdzināti valstu rādītāji minētajās jomās, kā arī citās, kuras uzskata par izšķirīgām inovācijas sekmēšanā.

Piemēram, Lielbritānijā inovācijas līmenis ir virs vidējā. Tās priekšrocības tostarp ir darba ņēmēju prasmes un izcilas zinātnes sistēmas.

Inovācijas savienība

Šo pārskatu sagatavo atbilstīgi ES stratēģijai izveidot “inovācijas savienību English ”, kas ļautu uzņēmējiem saņemt nepieciešamo atbalstu, lai savas idejas varētu pārvērst precēs un pakalpojumos.

Šī pieeja paredz valsts un privātā sektora partnerības, kas atvieglo piekļuvi finansējumam un kvalificētam darbaspēkam, mazina birokrātiju un jaunu ideju patentēšanas izmaksas.

Pirmās pērn izveidotās partnerības mērķis ir sekmēt jaunas preces un pakalpojumus, kas varētu veicināt aktīvas vecumdienas, saglabājot veselību English .

Plašāk par inovāciju ES

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites