Cosán nascleanúna

Eoraip na nuála - seiceáil sláinte - 08/02/2012

Oibrithe is iad ag dul trí bhallaí ar a bhfuil réaltaí an AE © AE

AE ag dul chun cinn, ach fás ag moilliú. Aibhsíonn an treocht sin an gá cur leis an iarracht más faoi gheilleagar na hEorpa a chumas iomaíochta domhanda a choimeád.

Tá feabhas ar bheagnach gach tír AE i gcothú na nuála, dar leis an scórchlár taighde is nuála English bliantúil.

Ach tá moilliú ar an dul chun cinn - is níor dhún an AE a bhearna nuála fós le ceannairí idirnáisiúnta amhail SAM, an tSeapáin is an Chóiré Theas. Anuas air sin, tá geilleagair éiritheacha mar an tSín, an Bhrasaíl is an India ag teacht suas leis le 5 bliana anuas.

Léiríonn an scórchlár nach mór don AE cur leis an iarracht chun nuáil a spreagadh is luas a chur léi más ní leis treisiú lena chumas iomaíochta - ní áirím é a choimeád.

Sin an fáth go bhfuil an nuáil – agus baic a dhíothú a choscann dea-smaointe ón margadh a shroicheadh – ag croí straitéis post is fáis 2020 an AE.

Déanann an scórchlár comparáid idir thíortha ar bhonn leibhéil infheistíochta taighde is forbartha (T&F) – eochair-tháscaire ar an bhfeidhmiú – fara 23 thoisc eile.

Comhábhair na nuála

Is iad an tSualainn, an Danmhairg, an Ghearmáin is an Fhionlainn ceannairí nuála an AE. Tá claonadh sna 4 thír sin na nithe seo a leanas a bheith acu:

  • caiteachas T&F thar an meán, go háirithe in earnáil an ghnó
  • infheistíocht níos airde i scileanna is in airgeadas
  • córais láidre náisiúnta um thaighde is um nuáil, lena ngabhann ról lárnach do chomhpháirtíochtaí idir na hearnálacha poiblí is príobháideacha
  • torthaí níos fearr chun eolas teicneolaíochta a chlaochlú go táirgí is seirbhísí.

Sa scórchlár déantar comparáid idir feidhmíocht na dtíortha sna réimsí sin is i réimsí eile atá lárnach chun nuáil a spreagadh.

Mar shampla, tá leibhéil nuála thar an meán ag an RA. Ar scileanna a hoibrithe, ar ardchórais taighde is ar thosca eile a bhraitheann a neart.

Aontas Nuála

Cuid de straitéis an AE chun “aontas nuála English ” a chruthú is ea an scórchlár, aontas ina bhfaighidh fiontraithe an tacaíocht is gá chun a smaointe a chlaochlú ina dtáirgí is ina seirbhísí tráchtála.

Sa chur chuige tá tacú le comhpháirtíochtaí idir na hearnálacha poiblí is príobháideacha, rochtain ar mhaoiniú is ar oibrithe oilte a éascú, rómhaorlathas a laghdú agus an costas chun smaoineamh nua a chur i bpaitinn a ísliú.

Sa chéad chomhpháirtíocht - a seoladh anuraidh - spreagtar forbairt táirgí is seirbhísí nua a chabhróidh le dul in aois gníomhach folláin English .

Breis faoi nuáil san AE

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links