Navigointipolku

Euroopan innovaatiotulokset puntarissa - 08/02/2012

Työntekijät kulkevat EU-lipun tähdin kuvioitujen seinien läpi © EU

EU-maat ovat lisänneet innovointitoimintaansa, mutta kasvu on hidastumassa. EU:n olisi panostettava voimakkaammin innovointiin säilyttääkseen taloutensa kilpailukyvyn.

Vuosittain julkaistavan EU:n tutkimuksen ja innovoinnin tulostaulun English mukaan lähes kaikki EU-maat ovat parantaneet innovaatiotoimintansa tulosta.

Kasvu on kuitenkin hidastumassa, eikä EU ole kuronut kiinni eroa globaaleihin innovaatiojohtajiin Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Etelä-Koreaan. Myös voimakkaasti kehittyvän talouden maat kuten Kiina, Brasilia ja Intia ovat ottaneet välimatkaa kiinni viimeisten viiden vuoden aikana.

Indikaattorien vertailu osoittaa selvästi, että EU:n on tehostettava ja vauhditettava innovointitoimintaansa, jos se aikoo parantaa tai edes ylläpitää kilpailukykyään.

Tämän vuoksi innovaatiot – ja esteiden poistaminen uusien ideoiden markkinoille pääsyltä – ovatkin keskeisellä sijalla EU:n kasvua ja työllisyyttä edistävässä Eurooppa 2020 -strategiassa.

Tulostaulun suorituskykyindikaattoreista keskeisin on EU-maiden investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan (T&K), jonka lisäksi vertaillaan 23 muuta tekijää.

Menestyksen perusteet

EU:n innovaatiojohtajia ovat Ruotsi, Tanska, Saksa ja Suomi. Näissä neljässä maassa yleensä

  • erityisesti yrityksissä investoidaan keskimääräistä enemmän T&K-työhön
  • investoidaan enemmän osaamiseen ja rahoitukseen
  • panostetaan laadukkaisiin kansallisiin tutkimus- ja innovointijärjestelmiin sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön
  • saavutetaan parempia tuloksia teknologisen osaamisen kaupallistamisessa tuotteiksi ja palveluiksi.

Tulostaulussa vertaillaan eri EU-maiden tuloksia näillä aloilla ja muilla innovoinnin edistämisen kannalta tärkeillä aloilla.

Innovaatioseuraajiin eli muihin keskimääräistä paremmin suoriutuneisiin maihin lukeutuu esimerkiksi Britannia. Maan vahvuuksia ovat mm. ammattitaitoinen työvoima ja erinomaiset tutkimusjärjestelmät.

Innovaatiounioni

Tulostaulu on osa nk. innovaatiounionin English luomiseen tähtäävää EU:n strategiaa, jonka pyrkimyksenä on antaa yrittäjille niiden tarvitsema tuki ideoidensa kaupallistamiseen.

Tukikeinoja ovat esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppanuuksien edistäminen, rahoituksen ja ammattitaitoisen työvoiman saannin helpottaminen, byrokratian vähentäminen ja patentointikustannusten alentaminen.

Viime vuonna käynnistettiin innovaatiounionin ensimmäinen kumppanuushanke, jolla halutaan edistää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä aktiivisena ja terveenä ikääntymisen English tueksi.

Lisätietoa innovoinnista EU:ssa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä