Navigatsioonitee

Innovatiivse Euroopa „tervisekontroll” - 08/02/2012

Inimesed lähevad läbi ELi tähtedega seinte © EU

EL liigub edasi, kuid majanduskasv aeglustub. Selline suundumus rõhutab vajadust suurendada jõupingutusi, et Euroopa majandus säilitaks üleilmse konkurentsivõime.

Vastavalt igal aastal koostatavale teadusuuringute ja innovatsiooni tulemustabelile English on innovatsiooni olukord paranenud peaaegu kõikides ELi liikmesriikides.

Kuid edasiliikumine aeglustub ning EL ei ole veel ületanud innovatsioonialast lõhet selle valdkonna rahvusvaheliste liidrite USA, Jaapani ja Lõuna-Koreaga. Lisaks sellele hakkavad viie viimase aastaga järele jõudma ka sellised kasvavad majandused, nagu Hiina, Brasiilia ja India.

Tulemustabelist on näha, et EL peab innovatsiooni ergutamiseks ja kiirendamiseks suurendama jõupingutusi, kui ta tahab suurendada (või lihtsalt säilitada) oma konkurentsivõimet.

Seepärast ongi innovatsioon (ja takistuste kõrvaldamine heade ideede turule jõudmisel) ELi 2020. aasta majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegia keskmes.

Tulemustabeli abil võrreldakse riike teadus- ja arendustegevusse investeerimise alusel, mis on olulisim näitaja 23 muu teguri kõrval.

Innovatsiooni tegurid

Innovatsiooni eesrindlased ELis on Rootsi, Taani, Saksamaa ja Soome. Nimetatud neljas riigis:

  • on teadus- ja arendustegevuse kulud ettevõtlussektoris keskmisest suuremad
  • investeeritakse rohkem oskustesse ja rahastamisesse
  • on tugevad riiklikud teadus- ja arendustegevuse süsteemid, kus on oluline roll avaliku ja erasektori partnerlusel
  • saadakse paremaid tulemusi tehnoloogiliste teadmiste rakendamisel tootmises ja teeninduses.

Tulemustabelis võrreldakse riikide edusamme nimetatud ning ka muudes valdkondades, mida peetakse olulisteks innovatsiooni ergutamisel.

Näiteks Ühendkuningriigis on innovatsiooni tase keskmisest kõrgem. Selle allikaks on muuhulgas töötajate oskused ja suurepärased teadusuuringute süsteemid.

Innovatiivne liit

Tulemustabel on osa ELi strateegiast luua innovatiivne liit English , mille puhul ettevõtjad saavad vajalikku toetust oma ideede rakendamiseks toodete loomisel ja teenuste osutamisel.

See lähenemisviis hõlmab avaliku ja erasektori vahelise partnerluse edendamist, tõhustades rahaliste vahendite ja oskustega tööjõu kättesaadavust ning vähendades bürokraatiat ja uute ideede patenteerimise kulusid.

Eelmisel aastal algatatud esimese partnerluse eesmärk on julgustada selliste uute toodete ja teenuste ilmumist, mis aitavad vananeda aktiivsena ja tervena English .

Täiendavalt innovatsioonist ELis

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad