Διαδρομή πλοήγησης

Το τσεκ απ της καινοτομίας στην Ευρώπη - 08/02/2012

Εργαζόμενοι περνούν μέσα από τοίχους με τα αστέρια της ΕΕ © EU

Η ΕΕ σημειώνει πρόοδο αλλά με ταυτόχρονη επιβράδυνση της ανάπτυξης. Αυτή η τάση υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όλες σχεδόν οι χώρες της ΕΕ προωθούν σήμερα καλύτερα την καινοτομία, σύμφωνα με έναν ετήσιο πίνακα αποτελεσμάτων για την έρευνα και την καινοτομία English .

Η πρόοδος όμως καθυστερεί και το χάσμα καινοτομίας ανάμεσα στην ΕΕ και τους διεθνείς πρωτοπόρους, δηλαδή τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, εξακολουθεί να υφίσταται. Επιπλέον, αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία κερδίζουν συνεχώς έδαφος τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο πίνακας δείχνει σαφώς ότι η ΕΕ οφείλει να λάβει περαιτέρω μέτρα για να τονώσει και να επιταχύνει την καινοτομία αν στόχος της είναι να ενισχύσει -και πολύ περισσότερο να διατηρήσει- την ανταγωνιστικότητά της.

Γι' αυτόν τον λόγο η καινοτομία – καθώς και η εξάλειψη των εμποδίων που δεν επιτρέπουν στις καλές ιδέες να φθάσουν στην αγορά – βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων συγκρίνει τις χώρες με βάση τα επίπεδα επενδύσεων στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) -έναν σημαντικό δείκτη επιδόσεων- καθώς και 23 άλλους παράγοντες.

Τα συστατικά της καινοτομίας

Οι πρωτοπόροι της ΕΕ στην καινοτομία είναι η Σουηδία, η Δανία, η Γερμανία και η Φινλανδία. Στις 4 αυτές χώρες παρατηρούνται τα εξής:

  • δαπάνες πάνω από τον μέσο όρο για Ε&Α, ιδίως στον τομέα των επιχειρήσεων
  • υψηλότερες επενδύσεις σε δεξιότητες και μέσα χρηματοδότησης
  • ισχυρά εθνικά συστήματα έρευνας και καινοτομίας όπου παίζουν σημαντικό ρόλο οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
  • καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την μετατροπή των τεχνολογικών γνώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο πίνακας συγκρίνει τις επιδόσεις των χωρών σ' αυτούς τους τομείς αλλά και σε άλλους που θεωρούνται σημαντικοί για την προώθηση της καινοτομίας.

Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει να επιδείξει επίπεδα καινοτομίας πάνω από τον μέσο όρο. Τα ισχυρά του χαρτιά είναι, μεταξύ άλλων, οι δεξιότητες των εργαζομένων του και τα άριστα ερευνητικά συστήματα.

Ένωση καινοτομίας

Ο πίνακας αποτελεσμάτων εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη δημιουργία μιας “Ένωσης καινοτομίας English ” στην οποία οι επιχειρηματίες θα βρίσκουν τη στήριξη που χρειάζονται για να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις και σε εργαζομένους με δεξιότητες, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη μείωση του κόστους απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για νέες ιδέες.

Η πρώτη σύμπραξη, που ξεκίνησε πέρσι, σκοπό έχει να ενθαρρύνει την καθιέρωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενεργό και υγιή γήρανση English .

Περισσότερα για την καινοτομία στην ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι