Cesta

Jak je na tom Evropa v oblasti inovací - 08/02/2012

Pracovníci procházejí zdmi, na kterých jsou namalované hvězdy EU © EU

Ačkoli EU dosáhla určitého pokroku, hospodářský růst se stále zpomaluje. Tento trend jasně ukazuje, že pokud si má evropská ekonomika udržet ve světě konkurenceschopnost, je potřeba zvýšit úsilí.

Z výsledků výročního srovnávacího přehledu pro výzkum a inovace English vyplývá, že téměř všechny země EU věnovaly inovacím více pozornosti.

Tento pokrok se však zpomaluje. Unie v oblasti inovací ještě stále nesnížila náskok USA, Japonska a Jižní Koreje. Rozvíjející se ekonomiky, jako jsou Čína, Brazílie a Indie, začínají navíc v posledních 5 letech vedoucí státy dohánět.

Srovnávací přehled také poukazuje na to, že pokud má EU svou konkurenceschopnost zvýšit a na vysoké úrovni ji i udržet, musí se více snažit inovativní úsilí podporovat a zrychlit.

Proto také patří inovace a odstraňování překážek, které brání průniku dobrých nápadů na trh k prioritám strategie EU pro zaměstnanost a hospodářský růst do roku 2020.

Přehled srovnává země podle úrovně investic do výzkumu a vývoje (klíčový ukazatel výkonnosti) spolu s 23 dalšími faktory.

Jak podpořit inovace

Vedoucími státy v oblasti inovací jsou v Unii Švédsko, Dánsko, Německo a Finsko. Tyto 4 země se mohou pochlubit:

  • nadprůměrnými výdaji na výzkum a vývoj, zejména v podnikové sféře
  • vyššími investicemi do dovedností a financování
  • silnými vnitrostátními systémy výzkumu a inovací s klíčovou úlohu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
  • lepšími výsledky při uplatňování technologických poznatků při výrobě a v oblasti služeb.

Přehled porovnává výkon zemí v těchto i další oblastech, které se ke stimulaci inovací považují za nejdůležitější.

Česko je například v oblasti inovací spíše podprůměrné. Mezi jeho slabiny patří uzavřený, neatraktivní systém výzkumu a nedostatek financování a podpory inovací.

Unie inovací

Srovnávací přehled je součástí strategie EU k vytvoření tzv. „Unie inovací English “, kde podnikatelé naleznou podporu potřebnou k tomu, aby mohli své nápady přeměnit v komerčními výrobky a služby.

Sem patří například podpora partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, usnadnění přístupu k financování, disponibilita kvalifikované pracovní síly, snižování byrokratické zátěže a nákladů na patentování nových nápadů.

Cílem prvního partnerství, které bylo zahájeno vloni, je podpořit nové výrobky a služby, které umožní být i ve stáří aktivní a těšit se dobrému zdraví English .

Další informace o inovacích v EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy