Навигационна пътека

Новаторска Европа – контролен преглед - 08/02/2012

Работници, минаващи през стени със звездите на ЕС по тях © ЕС

Иновациите в ЕС бележат напредък, но растежът им е по-бавен от преди. Тази тенденция подчертава необходимостта от засилване на усилията за запазване на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб.

Почти всички страни от ЕС са подобрили стимулите за иновации показва годишен сравнителен анализ на изследванията и иновациите English .

Напредъкът обаче е по-бавен от преди и ЕС все още изостава от световните лидери в тази област – САЩ, Япония и Южна Корея. Освен това бързоразвиващите се икономики в страни като Китай, Бразилия и Индия ни догонват през последните 5 години.

От данните става ясно, че ЕС трябва да увеличи усилията си за стимулиране и ускоряване на нововъведенията, ако иска да повиши или поне да запази конкурентоспособността си.

Ето защо иновациите и премахването на препятствията пред достигането до пазара на добри идеи са в основата на стратегията на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020“.

В анализа страните се сравняват по равнището на инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) – ключов показател за ефективност – както и по 23 други фактори.

Рецепта за иновации

Лидери по отношение на нововъведенията в ЕС са Швеция, Дания, Германия и Финландия. Тези четири страни се отличават с:

  • разходи за НИРД над средните, особено в областта на бизнеса;
  • по-високи инвестиции в умения и финансиране;
  • силни национални системи за изследвания и иновации, в които важна роля играят публично-частните партньорства;
  • по-добри резултати при превръщането на технологични знания в продукти и услуги.

В анализа се сравняват резултатите на страните в тези и други области, смятани за важни за стимулирането на иновациите.

В България например равнището на нововъведения е сред най-слабите, но за сметка на това те бележат най-бърз растеж в ЕС.

Съюз за иновации

Сравнителният анализ е част от стратегията на ЕС за създаване на „съюз за иновации English “, в който предприемачите лесно могат да намерят подкрепа за превръщане на своите идеи в пазарни продукти и услуги.

Този подход включва насърчаване на публично-частните партньорства, улесняване на достъпа до финансиране и квалифицирани работници, намаляване на административните формалности и понижаване на разходите за патентоване на нови идеи.

Първото партньорство, започнало миналата година, цели да насърчи нови продукти и услуги, които могат да подпомогнат активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве English .

Повече за иновациите в ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки