Sökväg

EU:s nya forskningsprogram - 01/12/2011

Forskare bakom en bild på atomer © EU

Kommissionen vill satsa 80 miljarder euro på att omsätta forskningsresultat i konkreta produkter och tjänster.

Det nya forskningsprogrammet för 2014–2020 – Horisont 2020 English – samlar alla EU-program för forskning och innovation under ett tak. Det ska därmed bli enklare att omvandla forskningsrön till innovativa produkter och tjänster som underlättar vår vardag och skapar nya affärsmöjligheter.

Programmet ska enligt förslaget stödja tre centrala mål:

 • 24,6 miljarder euro ska göra EU världsledande inom vetenskap. Europeiska forskningsrådet English som stöder europeisk spetsforskning får en ökad budget med hela 77 procent.
 • 17,9 miljarder euro ska göra EU-företagen marknadsledande inom innovation. Här ingår bland annat investeringar i viktig teknik och hjälp till småföretag som behöver finansiering.
 • 31,7 miljarder euro ska gå till områden av allmänt intresse, t.ex.
  • befolkningsutveckling, hälsa och välbefinnande
  • livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk, havsforskning och bioekonomi
  • säker, ren och effektiv energi
  • smarta, miljövänliga och integrerade transporter
  • klimatarbete, resurseffektivitet och råvaror
  • inkluderande, innovativa och säkra samhällen

För att minska byråkratin vill kommissionen förenkla kostnadsersättningarna för EU-finansierade forskningsprojekt, minska pappersarbetet för projektansökningar, avskaffa onödiga kontroller och revisioner samt skynda på utbetalningen av bidrag så att projekten kan komma igång snabbare.

Många centrala inslag i tidigare program finns kvar, bland annat investeringar i viktig ny teknik DeutschEnglishfrançais (t.ex. nanoteknik), initiativ som sammanför högskolor, forskningscentrum och företag, internationellt samarbete och stöd till unga forskare.

Förslaget ska nu diskuteras i ministerrådet och Europaparlamentet och programmet kan troligen antas före slutet av 2013.

Läs mer om Horisont 2020 English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar