Navigačný riadok

Od výskumu k novým výrobkom a službám - 01/12/2011

Vedec držiaci model molekuly © EÚ

Navrhovaný program EÚ pre výskum a inovácie by mal disponovať rozpočtom vo výške 80 miliárd EUR. Jedným z jeho cieľov je, aby sa nápady vedcov presadili na trhu.

Rámcový program na obdobie 2014 – 2020, známy ako Horizont 2020 English, zjednocuje všetky programy EÚ zamerané na financovanie výskumu a inovácií. Nový program má zjednodušiť proces transformácie vedecký objavov na inovatívne výrobky a služby, ktoré zlepšujú život občanov a vytvárajú nové podnikateľské príležitosti.

V návrhoch sa vyčleňujú finančné prostriedky na tri hlavné ciele:

 • 24,6 miliárd EUR na zabezpečenie vedúceho postavenia Európy v oblasti vedy. Rozpočet Európskej výskumnej rady English , ktorá financuje základný výskum realizovaný niektorými z najlepších vedcov Európy, sa navýši o 77 %.
 • 17,9 miliardy EUR na zabezpečenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblasti inovácií. Ide napríklad o investície do kľúčových technológií a pomoc pre malé a stredné podniky, ktoré potrebujú prístup k finančným prostriedkom.
 • 31,7 miliardy EUR určených na riešenie spoločenských výziev v oblastiach, akými sú napr.:
  • zdravie a demografické zmeny;
  • potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, námorný a morský výskum, bioekonomika;
  • bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia;
  • inteligentná a integrovaná doprava šetrná k životnému prostrediu;
  • opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a suroviny;
  • inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti.

Na zníženie byrokracie Komisia plánuje zjednodušenie postupu pri úhrade výdavkov v rámci výskumných projektov financovaných z prostriedkov EÚ, zníženie administratívy v procese prípravy výskumného návrhu, odstránenie zbytočných kontrol a auditov a skrátenie času medzi prijatím výskumného návrhu a udelením grantu.

Viaceré hlavné prvky súčasného programu sa budú aj naďalej uplatňovať. Ide napríklad o investície do nanotechnológie a iných kľúčových podporných technológií DeutschEnglishfrançais , iniciatívy zamerané na prepojenia s akademickou obcou, výskumnými centrami a podnikmi, medzinárodnú spoluprácu alebo možnosti financovania pre mladých vedcov.

Očakáva sa, že Rada EÚ a Európsky parlament schvália návrhy Komisie do konca roka 2013.

Viac o programe Horizont 2020 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy