Navigācijas ceļš

No zināšanām pie prakses - 01/12/2011

Pētnieks aiz atomu attēla © ES

Jaunajā, 80 miljardus eiro vērtajā ES pētniecības programmā paredzēts pievērsties pētnieku atklājumu izmantošanai jaunās precēs un pakalpojumos.

2014.-2020. gada programmā, ko pazīst arī ar nosaukumu “Apvārsnis 2020” English, iecerēts zem viena spārna apkopot visas ES programmas pētniecības un inovācijas finansēšanai. Šādi būs vieglāk pavērt ceļu inovatīviem izstrādājumiem un pakalpojumiem, kas spēj uzlabot ikdienas dzīvi un radīt uzņēmējdarbības iespējas.

Priekšlikumos paredzēts finansējumu novirzīt trijiem galvenajiem mērķiem:

 • 24,6 miljardus eiro atvēlēs tam, lai Eiropa arī turpmāk būtu viens no pasaules vadošajiem spēkiem zinātnē. Eiropas Pētniecības padomei English , kas finansē dažu Eiropas izcilāko zinātnieku fundamentālos pētījumus, budžets tiks palielināts par 77 %;
 • 17,9 miljardi eiro būs paredzēti tam, lai nostiprinātu Eiropas rūpniecības vadošās pozīcijas inovācijā. Tos izlietos ieguldījumiem svarīgākajās tehnoloģijās un mazo uzņēmumu atbalstam, kuriem citādi grūti iegūt finansējumu;
 • 31,7 miljardus eiro izlietos pētījumiem jomās, par kurām raizes māc daudzus:
  • veselība, demogrāfiskās izmaiņas un labklājība,
  • pārtikas nekaitīgums, ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras izpēte un bioekonomika,
  • droša, ekoloģiski tīra enerģija un energoefektivitāte,
  • inteliģentas, videi nekaitīgas un integrētas transporta sistēmas,
  • rīcība klimata jomā, resurstaupīgums un izejmateriālu efektīva izmantošana,
  • iekļaujoša, inovatīva un droša sabiedrība.

Birokrātijas mazināšanai Komisija plāno vienkāršot atlīdzināšanas procedūras ES finansētos pētniecības projektos, samazināt pētniecības projekta sagatavošanai vajadzīgās dokumentācijas sarakstu, atteikties no nevajadzīgām pārbaudēm un revīzijām un samazināt laiku, kas paiet no pētniecības projekta sagatavošanas līdz dotācijas piešķiršanai.

Turpinās darboties lielākā daļa pašreizējās programmas galveno elementu, piemēram, ieguldījumi tādās pamattehnoloģijās DeutschEnglishfrançais kā nanotehnoloģija, iniciatīvas augstskolu, pētniecības centru un uzņēmumu tuvināšanai, starptautiskā sadarbība un finansējums jaunajiem pētniekiem.

Plānus apspriedīs ministri un Eiropas Parlamenta deputāti, bet vienošanos iecerēts panākt līdz 2013. gada beigām.

Vairāk par “Apvārsni 2020” English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites