Naršymo kelias

Nuo teorijos prie praktikos - 01/12/2011

Mokslininkas ir Europos atomų priešinys © ES

Planuojamoje 80 mlrd. eurų ES mokslinių tyrimų programoje dar daugiau dėmesio skiriama tam, kad mokslinių tyrimų rezultatai būtų pritaikyti praktiškai produktams kurti ir paslaugoms plėtoti.

Visos ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos bus sujungtos į vieną 2014–2020 m. programą „Horizontas 2020“ English. Dėl to mokslo atradimus bus lengviau pritaikyti praktikoje ir kurti novatoriškus produktus ir paslaugas, gerinančius kasdienio žmonių gyvenimo kokybę ir atveriančius naujas verslo galimybes.

Siūloma skirti finansavimą trims pagrindiniams tikslams įgyvendinti:

 • 24,6 mlrd. eurų skiriama tam, kad Europa išliktų mokslo srities lydere pasaulyje. Kai kurių geriausių Europos mokslininkų fundamentaliuosius tyrimus finansuojančios Europos mokslinių tyrimų tarnybos English biudžetas bus padidintas 77 %.
 • 17,9 mlrd. eurų skiriama siekiant užtikrinti Europos pramonės pirmavimą inovacijų srityje. Tai ir investicijos į svarbiausias technologijas bei pagalba mažosioms įmonėms, kurioms reikia lėšų.
 • 31,7 mlrd. eurų skiriama visuomenei aktualiems klausimams spręsti, susijusiems su šiomis sritimis:
  • sveikatos, demografinių pokyčių ir gerovės;
  • patikimo maisto tiekimo, tvaraus žemės ūkio, jūrų ir jūrininkystės mokslinių tyrimų ir bioekonomikos;
  • saugios, švarios ir tausios energetikos;
  • pažangaus, ekologiško ir integruoto transporto;
  • veiksmų klimato srityje, tausaus išteklių ir žaliavų naudojimo;
  • integracinių, novatoriškų ir saugių bendruomenių.

Biurokratizmui mažinti Europos Komisija planuoja supaprastinti kompensavimo procedūras ES finansuojamiems mokslinių tyrimų projektams, sumažinti mokslinių tyrimų pasiūlymams rengti reikalingų dokumentų, panaikinti nebūtinus patikrinimus ir auditą, sutrumpinti laiką nuo mokslinių tyrimų pasiūlymo priėmimo iki subsidijos gavimo.

Išliks daug svarbiausių dabartinės programos elementų, pavyzdžiui, investicijos į didelio poveikio technologijas DeutschEnglishfrançais (pvz., nanotechnologijas), universitetinės bendruomenės, mokslinių tyrimų centrų ir verslo bendradarbiavimo skatinimo iniciatyvos, tarptautinis bendradarbiavimas ir jaunų mokslininkų rėmimas.

Ministrai ir Europos Parlamento nariai aptars šiuos planus ir stengsis, kad dėl jų būtų susitarta iki 2013 m. pabaigos.

Daugiau apie programą „Horizontas 2020“ English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos