Navigointipolku

Tutkimustulokset tuotteiksi - 01/12/2011

Tutkija atomikuvion takana © EU

EU kaavailee 80 miljardin euron tutkimusohjelmaa, jossa painotetaan tutkimustulosten jalostamista tuotteiksi ja palveluiksi.

Uusi tutkimusohjelma kantaa nimeä Horisontti 2020 English ja se kokoaa EU:n kaiken tutkimus- ja innovaatiorahoituksen yhteen ohjelmaan vuosille 2014–2020. Tämä helpottaa tieteellisten läpimurtojen jalostamista innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua ja synnyttävät liiketoimintamahdollisuuksia.

Komission ehdotuksessa varataan rahoitusta kolmelle päätavoitteelle:

 • 24,6 miljardia euroa Euroopan pitämiseen tieteen maailmanjohtajana. Euroopan tutkimusneuvosto English , joka rahoittaa monien Euroopan huomattavimpien tutkijoiden perustutkimusta, saa budjettiinsa 77 prosentin korotuksen.
 • 17,9 miljardia euroa Euroopan teollisuuden innovointijohtoaseman turvaamiseen. Varoilla investoidaan keskeisiin teknologioihin ja helpotetaan pienyritysten rahoituksen saantia.
 • 31,7 miljardia euroa yleisten haasteiden ratkaisemiseen esimerkiksi seuraavilla aloilla:
  • terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi
  • elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous
  • turvallinen, puhdas ja tehokas energia
  • älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne
  • ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet
  • osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat.

Byrokratiaa karsiakseen komissio aikoo yksinkertaistaa EU-rahoitteisten tutkimushankkeiden kustannusten korvausmenettelyjä, vähentää tutkimusehdotuksen laatimiseen liittyvää paperityötä, poistaa tarpeettomia tarkastuksia ja nopeuttaa avustuksen myöntämistä tutkimusehdotuksen hyväksymisen jälkeen.

Monet EU:n nykyisen tutkimusohjelman keskeisistä elementeistä säilytetään, kuten investoinnit nanoteknologian kaltaisiin keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin DeutschEnglishfrançais , korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja yritysten lähentäminen, kansainvälinen yhteistyö ja nuorten tutkijoiden rahoittaminen.

Ehdotus viedään seuraavaksi EU-maiden ministerien ja Euroopan parlamentin käsittelyyn ja se on määrä hyväksyä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoa Horisontti 2020 -ohjelmasta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä