Cesta

Evropa potřebuje výzkum, který přináší výsledky - 01/12/2011

Model atomů, v pozadí vědec © EU

Nový program s rozpočtem ve výši 80 miliard má zaručit, že výsledky vědeckého bádání budou lépe přenášeny do praxe.

Program uváděný pod názvem Horizont 2020 English spojuje financování všech iniciativ EU pro výzkum a inovace do jediného programu. Toto spojení by mělo usnadnit uvádění vědeckých objevů do praxe, takže občané budou moci využít inovativních výrobků a služeb, které jim zkvalitní život a přinesou více podnikatelských příležitostí.

Podle návrhů by měly finanční prostředky směřovat do třech klíčových oblastí:

 • 24,6 miliardy eur na udržení pozice Unie jakožto vedoucího hráče na poli vědy 77% navýšení rozpočtu pro Evropskou radu pro výzkum English , která financuje základní výzkum řady předních vědeckých kapacit
 • 17,9 miliardy eur na zajištění vedoucí pozice EU v oblasti inovací Investice půjdou nejen do klíčových technologií – pomoc dostanou i malé podniky, jimž je třeba usnadnit přístup k prostředkům.
 • 31,7 miliardy na řešení otázek veřejného zájmu, jakou jsou:
  • veřejné zdraví, demografické změny a životní podmínky
  • zajišťování potravin, výzkum moří a oceánů, udržitelné zemědělství a bioekonomiku
  • bezpečné, ekologické a účinné energetické zdroje
  • inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
  • opatření v oblasti klimatu, účinné využívání zdrojů a surovin
  • otevřená, inovativní a bezpečná společnost v celé EU

V rámci snižování administrativní zátěže chce Evropská komise zjednodušit postupy vyplácení finančních prostředků na výzkumné projekty financovaných Unií, zredukovat papírování při přípravě výzkumných návrhů, zrušit nadbytečné kontroly a audity a zkrátit čas mezi schválením návrhu a předělením příslušného grantu.

Řada prvků obsažených v právě dobíhajícím programu bude zachována – například investice do klíčových technologií DeutschEnglishfrançais (například do nanotechnologií), iniciativy zaměřené na budování kontaktů mezi vědeckými pracovníky, budování výzkumných center a provozů, posilování mezinárodní spolupráce a finanční podpora pro mladé vědce.

Návrh Komise bude nyní projednán v Radě a Evropském parlamentu, aby mohl být přijat do konce roku 2013.

Další informace o programu Horizont 2020 English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy