Навигационна пътека

От научни изследвания към практически резултати - 01/12/2011

Изследовател зад изображение на атоми © ЕС

Планираната програма на ЕС за научни изследвания на стойност 80 млрд. евро акцентира върху превръщането на резултатите от изследвания в продукти и услуги.

Програмата за 2014-2020 г., известна като "Хоризонт 2020" English, ще събере на едно място всички програми на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации. Това ще улесни превръщането на научните постижения в новаторски продукти и услуги, които ще подобрят ежедневието на хората и ще създадат възможности за бизнес.

В предложението се предвижда финансиране за 3 основни цели:

 • 24,6 млрд. евро за запазване на лидерската роля на Европа в науката в световен мащаб. Бюджетът на Европейския съвет за научни изследвания English , който финансира фундаментални изследвания на някои от най-изтъкнатите европейски учени, ще бъде увеличен със 77 %.
 • 17,9 млрд. евро са отделени за гарантиране на лидерството на европейската индустрия в иновациите. Тук се включват инвестиции в ключови технологии, както и помощ за малки предприятия, имащи нужда от достъп до финансиране.
 • 31,7 млрд. евро са предвидени, за да се отговори на обществените очаквания в области като:
  • здравеопазване, демографски промени и благосъстояние
  • продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, морски изследвания и биоикономика
  • сигурна, чиста и ефективна енергия
  • интелигентен, екологичен и интегриран транспорт
  • действия в областта на климата, ефективно използване на ресурсите и суровини
  • приобщаващи, новаторски и безопасни общества

С цел намаляване на бюрокрацията Комисията планира да опрости процедурите за възстановяване на средства за финансирани от ЕС проекти, да намали документацията при подготовката на предложение за научно изследване, да премахне ненужните проверки и одити, както и да намали времето между приемането на предложение за научно изследване и получаването на безвъзмездни средства.

Много важни елементи на сегашната програма ще бъдат запазени, например инвестициите в главни базови технологии DeutschEnglishfrançais като нанотехнологиите; инициативи за сътрудничество между академичните среди, изследователските центрове и бизнеса; международно сътрудничество и финансиране на млади изследователи.

Плановете ще бъдат обсъдени от съответните министри и депутатите в Европейския парламент с оглед на постигане на споразумение преди края на 2013 г.

Още за "Хоризонт 2020" English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки