Sökväg

EU satsar sju miljarder euro på spetsforskning - 19/07/2011

Forskare och atommodeller © EU

EU:s senaste ansökningsomgång för forskningsprojekt är inriktad på innovation och marknadsföring av goda idéer.

Det löpande programmet för finansiering av forskning (2007-2013) har en budget på 53 miljarder euro. Av dessa har runt sju miljarder euro öronmärkts för årets bidragsomgång.

Europeiska och andra forskarlag kan söka bidrag som hjälper EU att utveckla forskning av världsklass och överbrygga innovationsklyftan mellan EU och dess största konkurrenter, USA och Japan.

För att främja vetenskap och innovation vill EU fram till 2020 öka forskningsinvesteringarna till tre procent av BNP (från två procent 2009). Man beräknar på så sätt kunna skapa 3,7 miljoner jobb och öka tillväxten med runt 800 miljarder euro.

Ansökningsomgången för forskningsprojekt är också ett led i EU:s handlingsplan för innovationsunionen English , som är ett av huvudinitiativen i EU:s tillväxt- och jobbstrategi Europa 2020. Tanken är att stimulera och påskynda innovationen i EU och undanröja de flaskhalsar som hindrar goda idéer från att nå marknaden.

Forskningsbidragen kommer främst att gå till följande områden:

  • Aktivt och friskt åldrande - hjälp till äldre, så att de kan leva ett aktivt och oberoende liv, är det första europeiska innovationspartnerskap som kombinerar offentlig och privat forskning
  • IKT - nätverks- och tjänsteinfrastruktur, nano- och mikrosystem, fotonik, robotteknik, digitalt innehåll, språk, hälsa och energieffektivitet
  • Samarbetsprojekt bland europeiska forskare och hjälp med att marknadsföra nya rön
  • Stöd till forskare - runt 10 000 forskare kommer att få pengar från Marie Curie-programmet English , som är i färd med att starta ett pilotprojekt för att uppmuntra entreprenörskap och samarbete mellan universitet, forskningsorgan och privata företag
  • Miljöskydd - klimatförändring, biologisk mångfald och resurseffektivitet
  • Säkrare och hälsosammare livsmedel - investeringar i en stark bioekonomi som förbättrar produktionsmetoderna
  • Nanoteknik - forskning om partiklar på atomär och molekylär nivå för nya typer av fabriker, miljövänliga bilar och energieffektiva byggnader
  • Renare, säkrare och effektivare transport- och rörlighetstjänster

Runt 16 000 personer och organisationer kommer i år att få bidrag för sina forskningsprojekt. Cirka en miljard euro ska användas för att hjälpa små och medelstora företag att vara innovativa.

Det kommer också att finnas ett nytt pris för kvinnliga innovatörer English vars arbete har finansierats av det nuvarande programmet för finansiering av forskning eller tidigare program.

De flesta ansökningsomgångarna English kommer att publiceras den 20 juli.

Läs mer om forskning och innovation

Läs mer om innovationsunionen English

Läs mer om hur du ansöker om forskningsbidrag English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar