Navigacijska pot

7 milijard EUR za najprodornejše raziskave EU - 19/07/2011

Znanstvenik z modelom molekule © EU

Najnovejši razpisi za zbiranje predlogov raziskovalnih projektov se osredotočajo na inovacije in trženje dobrih zamisli.

V letošnjem razpisu je za raziskave namenjenih 7 milijard od skupno 53 milijard evrov, kolikor je vreden proračun tekočega okvirnega programa za financiranje raziskav (2007-2013).

Za sredstva se lahko potegujejo skupine raziskovalcev iz EU in drugod, namenjena pa so razvoju kakovostnih raziskovalnih projektov in zmanjševanju zaostanka na področju inovativnosti med EU in njenima glavnima tekmicama, ZDA in Japonsko.

EU namerava za krepitev znanstvenih raziskav in inovacij do leta 2020 povečati sredstva za raziskave na 3 % bruto domačega proizvoda (z 2 % iz leta 2009). S tem bi pridobili 3,7 milijona novih delovnih mest, letna gospodarska rast pa bi se povečala kar za 800 milijard evrov.

Razpis za predloge raziskav izpolnjuje tudi cilje politike EU "Unija inovacij English ". Vodilna pobuda strategije Evropa 2020 za gospodarsko rast in delovna mesta je namenjena spodbujanju inovacij v Evropi ter odstranjevanju ovir, ki dobrim zamislim preprečujejo dostop na trg.

Sredstva za raziskave bodo dodeljena na različnih področjih:

  • aktivno in zdravo staranje: spodbujanje dejavnega in neodvisnega življenja starejših je cilj prvega evropskega partnerstva za inovacije, ki združuje javne in zasebne raziskave;
  • informacijske in komunikacijske tehnologije: omrežne in storitvene infrastrukture, nano- in mikrosistemi, fotonika, robotika, digitalne vsebine, jezikovne tehnologije, zdravje, energetska učinkovitost;
  • projekti sodelovanja med evropskimi raziskovalci, pomoč pri trženju odkritij;
  • pomoč za raziskovalce: program Marie Curie English bo financiral približno 10 000 raziskovalcev, vključuje tudi pilotni projekt za spodbujanje podjetništva in sodelovanja med univerzami, raziskovalnimi ustanovami in zasebnimi podjetji;
  • okoljski izzivi: podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, učinkovitost virov;
  • varna in zdrava hrana: naložbe v trdno gospodarstvo upravljanja in izkoriščanja bioloških virov, izboljševanje pridelave in predelave;
  • nanotehnologije: raziskovanje vedenja delcev na ravni atomov in molekul, s čimer bi lahko razvili nove vrste tovarn, okolju prijazna vozila in energetsko učinkovitost zgradb;
  • čistejša, varnejša in učinkovitejša promet in mobilnost.

Letos bo za raziskovalne projekte sredstva prejelo približno 16 000 upravičencev. S približno 1 milijardo evrov bo EU podprla inovativnost malih in srednje velikih podjetij.

Prav tako bo podeljena nova nagrada EU za inovatorke English , ki so prejele sredstva iz programov financiranja raziskav.

Večina razpisov za prijavo raziskovalnih projektov English bo objavljenih 20. julija.

Več o raziskavah in inovacijah

Več o Uniji inovativnosti English

Več o potegovanju za sredstva za raziskave English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave