Navigačný riadok

7 miliárd EUR na špičkový výskum - 19/07/2011

Vedec s molekulou modrých atómov v popredí © EU

Najnovšie výzvy EÚ na predloženie návrhov v oblasti výskumu sa sústredia na inováciu a na trhové uplatnenie výsledkov výskumu.

V novom kole výziev na predloženie návrhov poskytne EÚ žiadateľom približne 7 miliárd EUR. Tieto prostriedky vyčlení zo 7. rámcového programu na financovanie výskumu na roky 2007 až 2013 s celkovým rozpočtom vo výške 53 miliárd EUR.

Tímy výskumníkov nielen z EÚ sa môžu uchádzať o finančnú podporu, ktorá má prispieť k rozvoju špičkového európskeho výskumu a ktorej ambíciou je takisto znížiť náskok, ktorý majú pred Európou v oblasti inovácií jej hlavní konkurenti USA a Japonsko.

S cieľom upevniť svoju pozíciu v oblasti vedy a inovácie chce EÚ do roku 2020 zvýšiť financovanie výskumu o 3 % HDP (v porovnaní s 2 % v roku 2009). Dosiahnutie tohto cieľa by mohlo priniesť 3,7 mil. nových pracovných miest a zvýšiť HDP EÚ o približne 800 miliárd EUR.

Výzvy na predloženie návrhov sa takisto sústreďujú na politické ciele iniciatívy Inovácia v Únii English , ktorá je hlavnou iniciatívou stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť. Jej cieľom je podnietiť a urýchliť inovácie v Európe, ako aj odstrániť prekážky, ktoré bránia prieniku nových nápadov na trh.

Granty v oblasti výskumu budú zamerané na tieto oblasti:

  • aktívne a zdravé starnutie - prvé európske partnerstvo pre inovácie kombinuje verejné a súkromné výskumné činnosti, ktorých cieľom je pomôcť starším ľuďom viesť aktívny a nezávislý život;
  • informačné a komunikačné technológie - infraštruktúra sietí a služieb, nanosystémy a mikrosystémy, fotonika, robotika, digitálny obsah, jazykové technológie, zdravotníctvo a energetická efektivita;
  • projekty spolupráce medzi európskymi výskumníkmi, ktorých cieľom je podpora obchodného využitia výsledkov výskumu;
  • podpora výskumníkov - približne 10 000 výskumných pracovníkov získa granty prostredníctvom programu Marie Curie English , v rámci ktorého bol uvedený pilotný projekt na podporu podnikateľského ducha a spolupráce medzi univerzitami, výskumnými ústavmi a podnikmi;
  • hlavné problémy súvisiace so životným prostredím - zmeny klímy, strata biodiverzity a efektívne využívanie zdrojov;
  • bezpečnejšie a zdravšie potraviny - investície do vybudovania silnej bioekonomiky, ktorá zlepší výrobné metódy;
  • nanotechnológie - výskum správania častíc na úrovni atómov a molekúl by mohol viesť k vývoju nových typov tovární, ekologickejších áut a energeticky úsporných budov;
  • čistejšia, bezpečnejšia a efektívnejšia doprava a mobilita.

Granty na výskumné projekty získa tento rok okolo 16 000 príjemcov. Približne 1 mld. EUR z týchto prostriedkov sa použije na podporu inovácií v malých a stredných podnikoch.

Paralelne Komisia organizuje súťaž pre ženy-inovátorky English , ktoré využili prostriedky z rámcového programu na financovanie svojho výskumu. Cieľom je súčasne propagovať možnosti programu, podnikanie žien a ich inovatívne schopnosti.

Väčšina výziev na predloženie návrhov English bude uverejnená 20. júla.

Viac o výskume a inovácii

Viac o iniciatíve Inovácia v Únii English

Informácie o podávaní žiadostí o výskumný grant English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy