Ścieżka nawigacji

7 mld euro na pionierskie badania naukowe - 19/07/2011

Powiększone atomy i postać naukowca © UE

Najnowsze zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie badań naukowych dotyczy innowacji i wprowadzania dobrych pomysłów na rynek.

W aktualnej rundzie przyznawania dotacji udostępniono około 7 mld euro z łącznego budżetu w wysokości 53 mld euro, jakim dysponuje bieżący program badawczy na lata 2007-2013.

Zespoły naukowców z UE i spoza niej mogą ubiegać się o fundusze, które mają pomóc Europie w prowadzeniu światowej klasy badań i zmniejszyć dystans, jaki na polu innowacji dzieli UE od jej głównych konkurentów - USA i Japonii.

Aby wesprzeć rozwój nauki i innowacji, UE chce do 2020 r. zwiększyć wydatki na badania do 3 proc. produktu krajowego brutto (w 2009 r. wynosiły one 2 proc.). Realizacja tego celu pozwoli stworzyć 3,7 mln nowych miejsc pracy i osiągnąć roczny wzrost gospodarczy w wysokości około 800 mld euro.

Zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie badań jest również odpowiedzią na cele unijnej inicjatywy "Unia innowacji" English . Ta inicjatywa przewodnia przewidziana w strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia "Europa 2020" będzie pobudzać i przyspieszać innowacje w Europie, usuwając równolegle przeszkody, które uniemożliwiają przedostanie się dobrych pomysłów na rynek.

Dotacje na badania będą przeznaczone na działania w takich obszarach, jak:

  • aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu - pomoc osobom starszym w prowadzeniu aktywnego i samodzielnego życia - cel pierwszego europejskiego partnerstwa innowacyjnego, które łączy publiczne i prywatne wysiłki badawcze
  • technologie informacyjne i komunikacyjne - infrastruktura sieciowa i usługowa, nano- i mikrosystemy, fotonika i robotyka, zasoby cyfrowe, technologie językowe, zdrowie i efektywność energetyczna
  • projekty realizowane w ramach współpracy między europejskimi naukowcami i pomoc w komercjalizacji ich odkryć i wynalazków
  • wsparcie naukowców - około 10 tys. z nich otrzyma dotacje ze środków programu Marie Curie English , w ramach którego uruchamiany jest właśnie pilotażowy projekt mający wesprzeć przedsiębiorczość i współpracę między uniwersytetami, instytucjami badawczymi i prywatnymi przedsiębiorstwami
  • wyzwania związane z ochroną środowiska - zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej, efektywne wykorzystanie zasobów
  • bezpieczniejsza i zdrowsza żywność - inwestycje w tworzenie silnej gospodarki ekologicznej, usprawnienie metod produkcji
  • nanotechnologie - badania nad zachowaniem cząsteczek na poziomie atomowym i molekularnym mogłyby doprowadzić do stworzenia nowego rodzaju fabryk, ekologicznych samochodów i energooszczędnych budynków
  • ekologiczne, bezpieczniejsze i bardziej efektywne środki transportu i sposoby przemieszczania się.

W tym roku prawie 16 tys. naukowców skorzysta z dotacji na projekty badawcze. Około 1 mld euro zostanie przeznaczony na pomoc na działania innowacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wprowadzono również nową nagrodę UE dla realizujących nowatorskie pomysły kobiet English , których prace zostały sfinansowane ze środków unijnego programu badawczego.

Większość zaproszeń do składania wniosków English zostanie opublikowana 20 lipca.

Więcej na temat badań i innowacji

Więcej o "Unii innowacji" English

Jak złożyć wniosek o dotacje na badania English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki