Navigācijas ceļš

Septiņi miljardi eiro progresīvajai pētniecībai - 19/07/2011

Zinātnieks un atomu modeļi © ES

ES jaunākajā pētniecības projektu konkursā uzmanība pievērsta inovācijai un labu risinājumu realizēšanai tirgū

No pašreizējās pētniecības finansēšanas programmas 2007.-2013. gadam šai grantu kārtai ir atvēlēti aptuveni 7 miljardi eiro.

Uz šiem līdzekļiem var pieteikties pētnieku grupas no ES un citām valstīm, un tie Eiropā palīdz izvērst pasaules raudzes pētniecību un inovācijā panākt ES lielākos sāncenšus - ASV un Japānu.

Lai palielinātu zinātnes un inovācijas jaudu, ES vēlas līdz 2020. gadam zinātniskās izpētes tēriņus palielināt līdz 3 % no iekšējā kopprodukta (salīdzinot ar 2 % 2009. gadā). Ja tas izdotos, tiktu radīti 3,7 miljoni darbavietu un gada izaugsme palielinātos aptuveni par 800 miljardiem eiro.

Šajā pētniecības projektu piedāvājumu konkursā tiek ņemti vērā arī ES inovācijas savienības English politikas mērķi. Šī izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas "Eiropa 2020" pamatiniciatīva veicinās un paātrinās inovāciju Eiropā, likvidējot šķēršļus, kas kavē labu ideju nonākšanu tirgū.

Zinātniskie granti tiks piešķirti šādās jomās:

  • aktīvas vecumdienas pie labas veselības. Palīdzība veciem cilvēkiem palikt aktīviem un neatkarīgiem ir pirmā Eiropas inovācijas partnerība, kurā apvienota publiskā un privātā sektora pētniecība;
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas - tīkla un pakalpojumu infrastruktūra, nanosistēmas un mikrosistēmas, fotonika, robotika, digitālais saturs, valoda, veselība un energoefektivitāte;
  • Eiropas pētnieku sadarbības projekti, kas palīdz komercializēt viņu izgudrojumus;
  • atbalsts pētniekiem. Ap 10 000 pētnieku saņems finansējumu no Marijas Kirī vārdā nosauktās programmas English , saskaņā ar kuru tiek sākts izmēģinājuma projekts, lai veicinātu uzņēmējdarbību un sadarbību starp universitātēm, pētniecības organizācijām un privātuzņēmumiem;
  • vides problēmas, tādas kā klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, resursu lietderīga izmantošana;
  • nekaitīgāka un veselīgāka pārtika. Ieguldījumi stabilā bioekonomikā, ražošanas metožu uzlabošanā;
  • nanotehnoloģija. Pateicoties izpētei par to, kā uzvedas daļiņas atomu un molekulu līmenī, mēs varētu iegūt jauna veida ražotnes, ekoloģiskākas automašīnas un energoefektīvas ēkas;
  • tīrāks, drošāks un efektīvāks transports un mobilitāte.

Šogad zinātniskos grantus saņems aptuveni 16 000 saņēmēji. Apmēram 1 miljardu eiro izlietos, lai stimulētu inovāciju mazajos un vidējos uzņēmumos.

Paredzēts arī iedibināt jaunu balvu sievietēm novatorēm English , kuru darbs finansēts no pētniecības finansēšanas programmas.

Lielāko daļu uzaicinājumu piedalīties konkursos par finansējumu English publicēs 20. jūlijā.

Lasiet vēl par pētniecību un inovāciju

Lasiet vēl par inovācijas savienību English

Sīkākas ziņas, kā pieteikties zinātniskajiem grantiem English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites