Navigointipolku

Innovointiin ja tutkimukseen 7 miljardia euroa - 19/07/2011

Tutkija ja atomin malli © EU

EU:n uudessa tutkimusalan rahoituspaketissa keskitytään erityisesti innovoinnin tukemiseen ja uusien ideoiden kaupallistamiseen.

Nyt myönnettävä rahoitus on noin 7 miljardia euroa. Tuki on osa EU:n seitsemättä tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmaa (FP7), jonka budjetti vuosiksi 2007-2013 on yli 53 miljardia euroa.

Tukea voivat hakea tutkimusryhmät sekä EU:sta että sen ulkopuolelta. Sen tarkoituksena on auttaa Euroopan maita kehittämään maailman huippuluokan tutkimusta ja kuromaan umpeen innovaatioeroja suurimpiin kansainvälisiin kilpailijoihinsa eli Yhdysvaltoihin ja Japaniin nähden.

Edistääkseen tutkimusta ja innovointia EU haluaa lisätä tutkimusrahoitusta 3 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2020 mennessä (vuonna 2009 osuus oli 2 prosenttia). Jos tavoitteeseen päästään, voitaisiin luoda 3,7 miljoonaa uutta työpaikkaa ja vauhdittaa vuotuista kasvua noin 800 miljardilla eurolla.

Uudet tutkimusalan ilmoituspyynnöt tukevat myös EU:n innovaatiostrategian eli nk. innovaatiounionin English tavoitteiden toteuttamista. Innovaatiounioni on yksi kasvun ja työllisyyden edistämiseen tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeista. Sillä pyritään vauhdittamaan ja kannustamaan innovointia Euroopassa sekä poistamaan esteitä uusien ideoiden kaupallistamiselta.

Tutkimusta ja innovointia pyritään edistämään muun muassa seuraavilla alueilla:

  • Aktiivinen ja terve ikääntyminen: Tämän ensimmäisen eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteena on tukea ikääntyvien aktiivista ja itsenäistä elämää. Hankkeessa yhdistyy julkinen ja yksityinen tutkimus.
  • Tieto- ja viestintäteknologia (TVT): Verkko- ja palveluinfrastruktuurien, nano- ja mikrojärjestelmien, fotoniikan ja robotiikan, digitaalisen sisällön ja kieliteknologioiden kehittäminen sekä terveysalan ja energiatehokkuuden parantaminen.
  • Eurooppalaisten tutkijaryhmien yhteistyöhankkeet (Euroopan tutkimusneuvoston synergiatuki) ja tuki hankkeiden tuloksena syntyvien innovaatioiden kaupallistamiselle.
  • Tutkijoiden urakehityksen tukeminen: Noin 10 000 ansioituneelle tutkijalle myönnetään avustuksia Marie Curie -ohjelmasta English . Sen puitteissa käynnistetään myös uusi pilottihanke, jolla on tarkoitus edistää yrittäjyyttä ja yhteistyötä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä.
  • Ympäristötutkimus: Tuki ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin katoamisen ja resurssitehokkuuden tutkimiseen.
  • Turvallisemmat ja terveellisemmät elintarvikkeet: Investoinnit vahvan biotalouden rakentamiseen ja elintarvikkeiden tuotantomenetelmien parantamiseen.
  • Nanoteknologia: Atomi- ja molekyylitason hiukkasten tutkimus keskitetään aiheisiin, joita ovat esimerkiksi tulevaisuuden tehtaat, vähäpäästöiset ajoneuvot ja energiatehokkaat rakennukset.
  • Puhtaampaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa liikennettä ja liikkuvuutta edistävä tutkimus ja innovointi.

Tänä vuonna tuensaajia on noin 16 000. Pk-yritysten innovointia kannustetaan noin miljardin euron tuella.

EU on perustanut myös uuden innovatiivisten naisten palkinnon English . Palkinnon saajat valitaan niiden naisten joukosta, joille on myönnetty rahoitusta FP7:stä tai aiemmista ohjelmista.

Suurin osa kiinnostuksenilmaisupyynnöistä English eli rahoituksen hakemista koskevista ilmoituksista julkaistaan 20. heinäkuuta.

Lisätietoa tutkimuksesta ja innovoinnista EU:ssa

Lisätietoa innovaatiounionista English

Lisätietoa rahoitushakemuksen tekemisestä English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä