Navigatsioonitee

7 miljardit eurot tipptasemel uurimistegevuseks - 19/07/2011

Teadlane ja aatomite esitlus © EL

ELi hiljuti väljakuulutatud uurimistegevuse konkursikutses keskendutakse innovatsioonile ning heade ideede turuletoomisele.

Käesoleva toetuste jagamise ringi raames eraldatakse ligikaudu 7 miljardit eurot, mis on osa 53 miljardist eurost, mis on kättesaadav praeguse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse raamprogrammi (2007-2013) kaudu.

Uurimisrühmad EList ja mujalt saavad taotleda vahendeid, mis aitaksid Euroopas kujundada välja maailmatasemel teadusuuringud ning vähendada innovatsioonialast vahet ELi ning selle peamiste konkurentide Ameerika Ühendriikide ja Jaapani vahel.

Teaduse ja uuendustegevuse edendamiseks soovib EL 2020. aastaks suurendada uurimistegevusele eraldatavaid kulutusi 3%ni SKPst (2009. aastal eraldati selleks 2% SKPst). Eesmärgiks on luua selles sektoris 3,7 miljonit töökohta ning suurendada sellest tulenevat iga-aastast majanduskasvu 800 miljardi euro võrra.

Uurimistegevust käsitlevate ettepanekute konkursi eesmärgiks on samuti saavutada ELi innovatiivse liidu English poliitikaga seatud eesmärgid. Majanduskasvu ja töökohtade loomist käsitleva Euroopa 2020. aasta strateegia asjaomane juhtalgatus edendab ja kiirendab innovatsiooni Euroopas, kõrvaldades kitsaskohad, mis takistavad heade ideede turule jõudmist.

Uurimistööks eraldatavad toetused on eelkõige suunatud järgmistele valdkondadele:

  • täisväärtusliku eluperioodi pikendamine, millega aidatakse eakatel elada aktiivset ja sõltumatut elu. See on esimene Euroopa innovatsioonipartnerlus, mis ühendab riiklikul ja eraalgatusel põhinevad teadusuuringud;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia - võrgustiku ja teenuste infrastruktuurid, mikro- ja nanotehnoloogia, fotoonika, robootika, digitaalne infosisu, keeled, tervishoid ja energiatõhusus;
  • koostööprojektid Euroopa teadlaste vahel ning nende abistamine leiutiste turustamisel;
  • teadlaste toetamine - umbes 10 000 teadlast saavad toetusi Marie Curie programmi English vahendusel, mille raames käivitatakse katseprojekt ülikoolide, teadusasutuste ja eraettevõtete vaheliseks ettevõtluse ja koostöö edendamiseks;
  • keskkonnaalased väljakutsed - kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, ressursitõhususe saavutamine;
  • ohutum ja tervislikum toit - investeeringud tugevasse biomajandusse, tõhustades tootmismeetodeid;
  • nanotehnoloogia - osakeste uurimine aatomite ja molekulide tasandil võib viia uut tüüpi tehaste, keskkonnasõbralikumate sõidukite ning energiatõhusate ehitiste väljatöötamiseni;
  • puhtam, ohutum ja tõhusam transport ja liikuvus;

Käesoleval aastal saab toetust igikaudu 16 000 teadusprojekti. Umbes 1 miljard eurot eraldatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtete uuendustegevuse toetamiseks.

Samuti antakse välja uus preemia naisuuendajatele English , kelle tööd on rahastatud teadustegevuse rahastamise programmi raames.

Suurem osa konkursikutsetest English avaldatakse 20. juulil.

Täiendavalt teadus- ja uuendustegevuse kohta

Täiendavalt innovatiivse liidu kohta English

Täiendav teave teadustoetuse taotlemise kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad