Cesta

7 miliard eur na špičkový výzkum - 19/07/2011

Před mladým usmívajícím se vědcem ve vzduchu visí složitý, modře zářící model atomu © EU

Poslední výzva EU k předkládání návrhů výzkumných projektů se zaměřuje na inovace a převod novátorských myšlenek do praxe.

Tento rok je na granty určeno 7 miliard eur. Tato částka bude uvolněna jako součást programu financování výzkumu pro období 2007 až 2013, v jehož rámci se postupně uvolní 53 miliard eur.

O udělení finančních prostředků mohou požádat výzkumné týmy z EU i dalších zemí. Tyto peníze se udělují proto, aby Evropa rozvíjela výzkumné projekty na špičkové úrovni a aby v této oblasti nezaostávala za svými hlavními konkurenty, USA a Japonskem.

Cílem EU je vybudovat výkonné odvětví vědy a inovací, a Unie proto hodlá zvýšit do roku 2020 výdaje na výzkum na 3 % hrubého domácího produktu (z 2 % v roce 2009). Pokud se tento cíl podaří splnit, vznikne zřejmě 3,7 milionu pracovních míst a hospodářský růst poroste o 800 miliard eur.

Poslední výzva k předkládání návrhů výzkumných projektů odpovídá také cílům politiky "unie inovací English ", která je stěžejní iniciativou strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost. Tato politika bude v Evropě stimulovat a akcelerovat inovace a odstraňovat překážky, které brání rychlému převodu nových řešení do praxe.

Výzkumné granty jsou určeny na projekty v těchto oblastech:

  • plnohodnotný, aktivní život ve stáří - projekty v této oblasti jsou realizovány v rámci prvního evropského inovačního partnerství a propojují výzkum veřejných i soukromých subjektů
  • informační a komunikační technologie - infrastruktury sítí a služeb, nanosystémy a mikrosystémy, fotonika, robotika, digitální materiály, jazyky, zdraví a energetická účinnost
  • projekty založené na spolupráci evropských výzkumných pracovníků; pomoc s uváděním výsledků výzkumu na trh
  • podpora výzkumných pracovníků - asi 10 000 pracovníků obdrží finanční prostředky z programu Marie Curie English , v jehož rámci bude zahájen pilotní projekt v oblasti podpory podnikatelství a spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými subjekty a soukromými společnostmi
  • environmentální problémy - změna klimatu, ztráta biodiverzity, účinné využívání zdrojů
  • nezávadné a zdravé potraviny - investice do ekologického zemědělství a návazných odvětví a zdokonalení metod produkce
  • nanotechnologie - výzkum částic na úrovni atomů a molekul, který by mohl vést k vytvoření nových typů továren, ekologičtějších aut a energeticky účinnějších budov
  • ekologičtější, bezpečnější a efektivnější doprava a mobilita

Letos obdrží granty na výzkumné projekty přibližně 16 000 přijemců. Asi 1 miliarda eur pomůže inovovat malým a středním podnikům.

Poprvé bude udělena cena English nejlepším inovativním projektům English , jež byly financovány z programu EU a jejichž autory byly ženy English .

Většina výzev k překládání žádostí o financování English bude zveřejněna 20. července.

Další informace o výzkumu a inovacích

Další informace o politice "unie inovací" English

Podrobné informace k žádostem o výzkumný grant English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy