Navigačný riadok

Širšia ponuka a nižšie ceny roamingu - 06/07/2011

Ruka držiaca mobilný telefón © EU

Situáciám, keď vás po návrate z dovolenky zalial studený pot pri pohľade na faktúru za využívanie roamingových služieb v rámci EÚ, by malo odzvoniť.

Cieľom nových opatrení English je, aby európski mobilní operátori výrazne znížili ceny roamingových služieb pre používateľov mobilných telefónov.

Zároveň prispievajú k naplneniu cieľov digitálnej agendy pre Európu pre oblasť trhu telekomunikačných služieb: t. j. do roku 2015 vynulovať rozdiel medzi cenami za roaming a vnútroštátnymi sadzbami.

Návrh sa zameriava na riešenie jadra problému, ktorým je nedostatočná konkurencia, a to tak, že otvára trh viacerým operátorom a ponúka spotrebiteľom väčší výber.

"Na jeho základe by sa okamžite znížili ceny dátového roamingu, pri ktorom operátori v súčasnosti dosahujú nehorázne rozpätia ziskov," vyhlásila komisárka Neelie Kroesová zodpovedná za digitálnu agendu.

Nové pravidlá zavedú povinnosť domácich operátorov sietí umožniť prístup k ich sieťam alternatívnym operátorom za regulované veľkoobchodné ceny, napríklad virtuálnym mobilným operátorom, a uľahčiť im tak vstup na roamingové trhy.

Spotrebiteľom umožnia zvoliť si roamingové služby alternatívneho operátora nezávisle od svojho vnútroštátneho operátora. Táto zmena by bola automatická, t. j. zákazník by nemusel meniť svoje telefónne číslo ani SIM kartu.

Cenový limit pre dátový roaming

Navrhované opatrenia by mali vďaka jednoduchšiemu prístupu na trh a väčšiemu výberu služieb zintenzívniť hospodársku súťaž a stlačiť ceny, vyžiada si to však určitý čas.

Dovtedy sa zníženie poplatkov bude zabezpečovať zavedením cenového stropu pre dátový roaming - v prípade prijatia návrhu by od júla 2012 nemali zákazníci zaplatiť za 1 megabajt (MB) prenesených dát viac ako 90 centov a do júla 2014 by tento poplatok mal klesnúť až na 50 centov za 1 MB.

V roku 2010 platili zákazníci za 1 MB prenesených dát v inom členskom štáte EÚ v priemere 1,06 EUR a v extrémnych prípadoch až 12 EUR za 1 MB.

Cenový limit pre dátový roaming dopĺňa existujúce cenové limity pre roamingové hlasové služby a textové správy, ktoré sú ohraničené na úrovni 35 centov za minútu za volanie zo zahraničia a 11 centov za prijatie hovoru v zahraničí. Platnosť cenových obmedzení končí v júni 2012, ale počíta sa s predĺžením ich uplatňovania do polovice roka 2016.

Spotrebiteľov bude aj naďalej chrániť pred šokmi z faktúry za dátový prenos v zahraničí mechanizmus, ktorý obmedzuje mesačné účty za takéto služby na sumu 50 EUR (pokiaľ si zákazník nezvolí inú maximálnu sumu).

Súčasné cenové limity pre veľkoobchodné ceny medzi operátormi (za používanie ich sietí zo strany konkurencie) by sa zachovali do roku 2020.

Komisia očakáva, že tieto opatrenia povedú k inovatívnym cezhraničným ponukám a výraznému zníženiu cien pod stanovené cenové limity.

Ďalšie kroky

Návrh bude predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ.

Viac o roamingu English
Viac o digitálnej agende EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy