Navigointipolku

Lisääntyvä kilpailu alentaa verkkovierailumaksuja - 06/07/2011

Tekstiviesti matkapuhelimen näytössä © EU

Matkapuhelimen käyttö ulkomailla tulee kuluttajille entistä edullisemmaksi, jos EU:n suunnitelmat kilpailun lisäämisestä toteutuvat.

EU ehdottaa matkaviestinoperaattoreille uusia sääntöjä English , joiden tavoitteena on alentaa huomattavasti verkkovierailumaksuja.

Ehdotuksilla pyritään tukemaan Euroopan digitaalistrategian tavoitetta, jonka mukaan verkkovierailuhintojen ja kansallisten tariffien olisi oltava lähes samalla tasolla vuoteen 2015 mennessä.

Ehdotuksissa tartutaan korkeiden verkkovierailumaksujen todelliseen syyhyn eli siihen, ettei markkinoilla ole tarpeeksi kilpailua. Tavoitteena on avata markkinat aiempaa useammille operaattoreille ja näin lisätä kuluttajien valinnanvaraa.

Digitaalistrategiasta vastaavan komissaari Neelie Kroesin mukaan uudet säännöt alentaisivat välittömästi verkkovierailu- ja datapalvelumaksuja. Hänen mielestään operaattorien voittomarginaalit ovat nykyisellään kohtuuttomia.

Ehdotusten mukaan kansallisten operaattorien olisi päästettävä toisten EU-maiden operaattorit omiin verkkoihinsa säännellyillä tukkuhinnoilla.

Kuluttajat voisivat myös ostaa verkkovierailupalvelunsa joltakin toiselta operaattorilta kansallisesta palveluntarjoajasta riippumatta. Ulkomailla ollessaan asiakas siirtyisi valitsemansa palveluntarjoajan verkkoon automaattisesti, eikä puhelinnumeroa ja SIM-korttia tarvitsisi vaihtaa.

Datapalvelujen hintakatto

Entistä vaivattomammat ja valinnanvaraltaan suuremmat verkkovierailupalvelut edistävät kilpailua ja alentavat hintoja, mutta tähän voi vielä kulua aikaa.

Siirtymävaiheessa sovellettava verkkovierailudatan hintakatto alentaisi hintoja kuitenkin 90 senttiin megatavulta heinäkuusta 2012 alkaen. Hinta laskisi 50 senttiin megatavulta heinäkuuhun 2014 mennessä.

Verkkovierailudatan kuluttajahintojen keskiarvo oli vuoden 2010 lopussa 1,06 euroa megatavulta. Korkeimmillaan datan lataamisesta toisessa EU-maassa joutui kuitenkin maksamaan jopa 12 euroa megatavulta.

Datapalvelujen hintakatto toimisi samalla tavoin kuin soitettujen puhelujen ja tekstiviestien nykyisin jo käytössä olevat verkkovierailujen hintakatot. Ulkomailla soitettujen puhelujen enimmäishinta on nyt 35 senttiä minuutilta ja vastaanotettujen 11 senttiä. Nämä hintakatot pysyisivät voimassa kesäkuuhun 2012 asti, ja uudet hintakatot olisivat voimassa vuoden 2016 puoliväliin.

Kuluttajia suojeltaisiin myös odottamattomilta puhelinlaskuilta. Ulkomailla veloitetut mobiilidatamaksut voisivat edelleen olla enintään 50 euroa kuukaudessa, jollei kuluttaja nimenomaisesti sovi toisin.

Operaattorien välisen verkkovierailuliikenteen tukkuhintakatot pidettäisiin voimassa vuoteen 2022 asti.

Komissio toivoo uusien sääntöjen tuovan markkinoille innovatiivisia Euroopan laajuisia tarjouksia ja halvempia hintoja, jotka alittavat merkittävästi sallitun enimmäistason.

Jatkotoimet

Ehdotuksia käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Lisätietoa verkkovierailuista EU:ssa English
Lisätietoa EU:n digitaalistrategiasta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä