Navigatsioonitee

Rändlusteenus suurema valiku ja madalamate hindadega - 06/07/2011

Käsi mobiiltelefoni hoidmas © EU

Mobiiliarvega kaasnev šokk pärast mobiiltelefoni kasutamist mujal ELis võib tulevikus ära jääda meetmete tõttu, mis muudavad turu konkurentsivõimelisemaks

Euroopa mobiilioperaatoritele kavandatud uute eeskirjade English eesmärk on vähendada oluliselt rändlusteenuse hindu.

Asjaomased ettepanekud oleksid abiks eesmärgi saavutamisel, mis seati 2015. aastaks ELi digitaalarengu tegevuskava abil ühtlase telekommunikatsioonituru loomiseks, et kõrvaldada suured erinevused tariifide puhul koduriigis ning väljaspool seda.

Ettepanek on suunatud kõrgete rändlusteenuse hindade peamisele põhjusele, milleks on konkurentsi puudumine. Nüüd avataks turg rohkematele operaatoritele ja pakutaks tarbijatele suuremat valikuvõimalust.

"See tooks rändluse hinnad kohe alla ka andmeside alal, kus teenusepakkujad praegu võtavad hiigelkasumeid," ütles digitaalarengu volinik Neelie Kroes.

Uute eeskirjadega nõutaks ühe riigi operaatoritelt oma võrgustikule juurdepääsu avamist ka teistele teenusepakkujatele kindlaksmääratud hulgihindadega.

Tarbijatel tekiks võimalus vahetada oma koduriigi operaator ajutiselt mõne teise riigi rändlusteenuse pakkuja vastu. Vahetus oleks automaatne - see toimuks ilma telefoninumbri või SIM-kaardi vahetamiseta.

Andmeside hindade piiramine

Lihtsam juurdepääs ja suurem valik soodustaks konkurentsi ja vähendaks hindu, kuid see võib olla aeganõudev.

Seniks vähendaks andmeside hindade piiramine alates 2012. aasta juulist tariife kõige rohkem 90 sendini megabaidi (MB) kohta. Alates 2014. aasta juulist oleks hind veelgi madalam - kuni 50 senti/MB.

2010. aastal maksid tarbijad teises ELi liikmesriigis andmete allalaadimise eest keskmiselt 1,06 eurot MB kohta. Mõnel juhul oli hind isegi 12 eurot MB kohta.

Andmeside hindade piiramine täiendab juba olemasolevat piirangut kõnedele ja SMSidele (35 senti tehtud kõnede ja 11 senti vastuvõetud kõnede eest). See piirang lõpeb juunis 2012 ning seda pikendatakse 2016. aasta keskpaigani.

Tarbijaid kaitseks jätkuvalt hinnašoki reegel, mis seab välismaal olles kasutatud teenuste tasudele piirmääraks 50 eurot, kui nad ei soovi selgesõnaliselt suuremat piirmäära.

Praegune hulgihindade (tasud, mida operaatorid küsivad konkurentidelt nende võrgustike kasutamise eest) piiramine jääks jõusse aastani 2022.

Komisjon eeldab, et uued eeskirjad vähendavad innovatiivseid piiriüleseid pakkumisi ja hindu märkimisväärselt alla kindlaksmääratud piirmäärade.

Järgmised sammud

Nüüd läheb ettepanek arutamiseks Euroopa Parlamenti ja ELi liikmesriikide valitsustele.

Lisateave rändlusteenuse kohta English
Lugege täiendavalt ELi digitaalarengu tegevuskava kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad