Sökväg

Samråd om EU:s forskningspengar - 10/02/2011

Logotypen för innovationsunionen © EU

EU vill se över sitt forskningsstöd för att stimulera innovation, öka effekterna för ekonomin, göra det lättare för forskare att delta och ge skattebetalarna bättre valuta för pengarna.

EU bidrar med cirka 143 miljarder euro till olika forsknings- och innovationsprojekt mellan 2007 och 2013. Nu håller kommissionen på att planera för nästa budgetperiod. Utgångspunkten är prioriteringarna för Innovationsunionen , en del av Europa 2020-strategin English för tillväxt och jobb.

Enligt de preliminära förslagen DeutschEnglishfrançais vill kommissionen främst satsa på projekt om aktuella problem, t.ex. hälsa och åldrande, klimatet, livsmedelsförsörjningen och knappa naturresurser.

Finansieringen ska också samordnas bättre genom hela innovationskedjan - från grundforskning till lansering av nya produkter och tjänster på marknaden.

Med enklare regler och förfaranden ska forskare, företag och entreprenörer lättare kunna samarbeta, ansöka om och utnyttja EU-pengarna. Kontroller av projekten ska se till att skattebetalarnas pengar används effektivt.

Ökade investeringar i forskning och utveckling

Den nya inriktningen på EU:s finansiering ska bidra till att överbrygga den s.k. innovationsklyftan mellan EU och dess främsta konkurrenter USA och Japan. En årlig bedömning English visar att USA ligger före EU på de flesta områden. Och tillväxtekonomier som Kina och Brasilien är på god väg att komma ikapp.

EU-länderna stöder English kommissionens förslag, som också omfattar offentlig-privata partnerskap för att snabbare få ut innovationer på marknaden. Det första partnerskapet startar under 2011. Det ska stimulera till nya produkter och tjänster för ett aktivt och hälsosamt åldrande.

EU uppmuntrar medlemsländerna och näringslivet att öka sina investeringar i forskning och utveckling till 3 % av BNP senast 2020 (från 2 % 2009). Det skulle innebära 3,7 miljoner nya jobb och en ökad årlig tillväxt med upp till 795 miljarder euro.

Vad händer nu?

Ett offentligt samråd English om förslagen pågår till den 20 maj. Kommissionen ska sedan lägga fram konkreta förslag om forskningsfinansieringen senare i år.

Europa 2020 English

Läs mer om innovation i EU English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar