Navigačný riadok

Podpora inovácií - 10/02/2011

Logo iniciatívy Inovácia v Únii © EU

EÚ plánuje zmenu financovania výskumu s cieľom podporiť inovácie, zvýšiť ich hospodársky dosah, zlepšiť zaangažovanosť vedeckých pracovníkov a racionálnejšie využiť peniaze daňových poplatníkov.

EÚ vynaloží v období 2007 - 2013 na projekty v oblasti výskumu a inovácií približne 143 miliárd EUR. Komisia v súčasnosti pripravuje podmienky pre nové kolo financovania, ktoré sa zakladajú na prioritách uvedených v iniciatíve Inovácia v Únii . Táto iniciatíva je súčasťou stratégie Európa 2020 English zameranej na stimuláciu rastu a zamestnanosti.

Cieľom počiatočných návrhov DeutschEnglishfrançais je sústrediť financovanie na projekty, ktoré riešia súčasné výzvy, akými sú napríklad starnúce obyvateľstvo, verejné zdravie, zmeny klímy, potravinová bezpečnosť a vyčerpávanie prírodných zdrojov.

Financovanie výskumu by malo byť lepšie koordinované pozdĺž celého inovačného reťazca - od základného výskumu až po uvedenie nových výrobkov a služieb na trh.

Zjednodušené postupy a pravidlá by vedcom, spoločnostiam a podnikateľom zjednodušili spoluprácu, získavanie prostriedkov z EÚ a ich využívanie. Monitorovanie a kontrola projektov by mali zabezpečiť, že sa peniaze daňových poplatníkov vynakladajú efektívne.

Zvyšovanie investícii do výskumu a vývoja

Nové nastavenie financovania pomôže odstrániť rozdiely v oblasti inovácií medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi, Spojenými štátmi a Japonskom. Z ročného vyhodnotenia English vyplýva, že vo väčšine ukazovateľov sú na tom Spojené štáty lepšie ako EÚ. Iné dynamicky sa rozvíjajúce ekonomiky, napr. Čína a Brazília, rýchlo znižujú náš náskok.

Lídri členských štátov podporili English plán Komisie, ktorý v záujme rýchlejšieho rozšírenia inovatívnych produktov a služieb na trhu počíta s vytváraním verejno-súkromných partnerstiev. Prvé takéto partnerstvo, ktoré by malo vzniknúť v roku 2011, bude slúžiť na podporu výskumu a vývoja v oblasti nových produktov a služieb pre aktívne a zdravé starnutie.

EÚ bude povzbudzovať vlády členských štátov a firmy, aby zvýšili svoje celkové investície do výskumu a vývoja, ktoré by do roku 2020 mali dosiahnuť úroveň 3 % HDP (2 % v roku 2009). Dosiahnutie tohto cieľa by do roku 2025 mohlo priniesť 3,7 mil. nových pracovných miest a zvýšiť HDP EÚ až o 795 miliárd EUR.

Ďalšie kroky

Do 20. mája bude o návrhoch Komisie prebiehať verejná konzultácia English . Koncom tohto roka Komisia uverejní konkrétne návrhy o financovaní výskumu.

Európa 2020 English

Viac o inovácii v EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy