Ścieżka nawigacji

Wspieranie innowacji - 10/02/2011

Logo Unii innowacji © UE

UE przedstawia nowy plan finansowania badań naukowych. Chce w ten sposób stymulować dalszy rozwój innowacji, zwiększać gospodarcze oddziaływanie badań naukowych, ułatwiać naukowcom dostęp do funduszy i wydajniej wykorzystywać pieniądze podatników.

W latach 2007-2013 na badania naukowe i projekty związane z innowacjami UE przeznaczy łącznie ok. 143 mld euro. Tymczasem Komisja przygotowuje się już do kolejnego okresu finansowania pod kątem priorytetów Unii innowacji - jednego z elementów strategii Europa 2020 English na rzecz większego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Pierwsze wnioski DeutschEnglishfrançais wskazują na potrzebę zwiększenia finansowania tych projektów, które dotyczą najbardziej aktualnych i powszechnych wyzwań, takich jak stan zdrowia Europejczyków czy starzenie się naszych społeczeństw, walka ze zmianami klimatu, bezpieczeństwo żywności i kurczące się zasoby naturalne.

Wykorzystywanie środków, jakie UE przeznacza na te cele, powinno być również lepiej skoordynowane: począwszy od podstawowych badań po etap wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.

Uproszczone procedury i przepisy powinny ułatwiać naukowcom oraz mniejszym i większym firmom nawiązywanie współpracy, ubieganie się o unijne finansowanie i jego wykorzystywanie. Finansowane przez UE projekty poddawane będą kontrolom, które pozwolą upewnić się, że pieniądze podatników wydawane są optymalnie.

Więcej inwestycji w badania i rozwój

Określenie na nowo priorytetów unijnego finansowania pozwoli UE dogonić jej głównych konkurentów w dziedzinie innowacji - Stany Zjednoczone i Japonię. Jak wynika z corocznego sprawozdania English , Stany Zjednoczone wyprzedzają UE pod względem wielu kryteriów. Do ścisłej światowej czołówki zbliżają się też szybko rozwijające się kraje, takie jak Chiny czy Brazylia.

Szefowie państw i rządów UE udzielili Komisji w tym zakresie zdecydowanego poparcia English . Nowe podejście oznaczać będzie również więcej partnerstw publiczno-prywatnych, dzięki którym do rąk konsumentów trafiać będzie więcej innowacyjnych produktów, i w dodatku szybciej. Pierwsze z takich partnerstw, które ma zacząć funkcjonować w 2011 r., będzie zachęcać naukowców do opracowywania nowych produktów i usług sprzyjających aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.

UE będzie zachęcać rządy poszczególnych krajów, a także europejskie przedsiębiorstwa do zwiększenia całkowitych inwestycji w badania i rozwój do poziomu 3 proc. PKB do roku 2020 (w 2009 r. było to 2 proc. PKB). Podejmowane w tym celu działania pozwolą stworzyć 3,7 mln nowych miejsc pracy i osiągnąć roczny wzrost gospodarczy w wysokości 795 mld euro.

Kolejne etapy

Do 20 maja trwają konsultacje społeczne English dotyczące omówionych propozycji. Następnie do końca bieżącego roku Komisja przedstawi konkretne wnioski legislacyjne dotyczące finansowania badań naukowych.

Europa 2020 English

Więcej informacji na temat innowacji w UE English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki