Kruimelpad

Innovatie bevorderen - 10/02/2011

Logo van de Innovatie-Unie © EU

De EU maakt haar nieuwe plannen bekend voor de financiering van onderzoek, met als doel innovatie en de economische voordelen daarvan te stimuleren. Onderzoekers kunnen gemakkelijker geld krijgen en uw belastinggeld zal nuttiger resultaten opleveren.

De EU besteedt in de periode 2007-2013 ongeveer 143 miljard euro aan onderzoeks- en innovatieprojecten. De Commissie bereidt nu een nieuwe financieringsronde voor, gebaseerd op de prioriteiten van de Innovatie-Unie , die deel uitmaakt van de strategie Europa 2020 English voor meer groei en banen.

Het plan DeutschEnglishfrançais is in eerste instantie meer geld uit te trekken voor projecten die zich richten op de hete hangijzers van dit moment, zoals gezondheidzorg, vergrijzing, klimaatverandering, voedselveiligheid en schaarser wordende grondstoffen.

De financiering zal over de hele lijn, van fundamenteel onderzoek tot concrete producten en diensten, ook beter gecoördineerd worden.

Dankzij vereenvoudigde regels en procedures zullen onderzoekers, bedrijven en ondernemers gemakkelijker kunnen samenwerken, EU-financiering aanvragen en gebruiken. De resultaten zullen worden gecontroleerd, om er zeker van te zijn dat het geld van de belastingbetaler efficiënt gebruikt wordt.

Meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling

Dit nieuwe zwaartepunt van de EU-financiering draagt bij aan het dichten van de kloof tussen de EU en haar grootste concurrenten, de VS en Japan. Volgens een jaarlijkse beoordeling English ligt de VS op de meeste vlakken voor op de EU. Andere opkomende economieën, zoals China en Brazilië, maken een inhaalslag.

De EU-leiders steunen English de aanpak van de Commissie, waar ook publiek-private partnerschappen deel van uitmaken, om innovaties sneller op de markt te kunnen brengen. Het eerste partnerschap, dat in 2011 van start gaat, zal onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten voor actief en gezond ouder worden aanmoedigen.

De EU gaat overheden en het bedrijfsleven aansporen om de investeringen in onderzoek en ontwikkeling voor 2020 te verhogen tot 3% van het bbp (dit was 2% in 2009). Dit zou 3,7 miljoen banen en 795 miljard euro extra groei kunnen opleveren.

Volgende stappen

Tot 20 mei kunt u hier uw mening over de plannen geven English . De Commissie komt later dit jaar met concretere plannen voor het financieren van onderzoek.

Europa 2020 English

Meer hierover English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links