Navigointipolku

Innovoinnista paras mahdollinen hyöty - 10/02/2011

Innovaatiounionin tunnus © EU

Komissio ehdottaa merkittäviä muutoksia EU:n tutkimusrahoitukseen. Niillä pyritään lisäämään innovointia ja sen taloudellista vaikutusta, helpottamaan uusien tutkijoiden osallistumista t&k-toimintaan ja saamaan rahoille parempi vastine.

EU rahoittaa tutkimus- ja innovointihankkeita noin 143 miljardilla eurolla vuosina 2007-2013. Komissio valmistelee nyt tulevia rahoitusohjelmia, joiden tavoitteet perustuvat EU:n uuteen Innovaatiounioni-hankkeeseen , joka on yksi kasvun ja työpaikkojen lisäämiseen tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian English lippulaivahankkeista.

Komission alustavien ehdotusten DeutschEnglishfrançais mukaan rahoitusta suunnattaisiin etenkin hankkeisiin, joilla pyritään ratkaisemaan maailmanlaajuisia haasteita, kuten ilmastonmuutos, terveys ja väestön ikääntyminen, elintarviketurva ja luonnonvarojen ehtyminen.

Rahoituksen koordinointi tehostuisi koko innovaatioketjun laajuudelta - perustutkimuksesta aina uusien tuotteiden ja palvelujen tuomiseen markkinoille.

Yksinkertaistetut menettelyt ja säännöt helpottaisivat tutkijoiden ja innovoivien yritysten yhteistyötä sekä EU-rahoituksen hakemista ja käyttöä. Innovointitulosten seurannalla aiotaan varmistaa, että hankkeisiin myönnetylle rahoitukselle saadaan paras mahdollinen vastine.

T&k-investointien lisääminen

T&k-rahoituksen uudistaminen auttaa EU:ta kuromaan umpeen innovaatioeroja suurimpiin kansainvälisiin kilpailijoihinsa eli Yhdysvaltoihin ja Japaniin nähden. Vuotuisen innovaatiounionin tulostaulun English mukaan EU on jäänyt Yhdysvalloista jälkeen useimpien innovaatiokykyä kuvaavien indikaattorien osalta. Voimakkaasti kehittyvät taloudet, kuten Kiina ja Brasilia, ovat puolestaan saavuttamassa EU:ta nopeasti.

EU-maiden johtajat ovat antaneet laajan tukensa English komission ehdotuksille. Niihin kuuluvat myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, joilla lisätään ja nopeutetaan uusien ideoiden kaupallistamista. Ensimmäinen kumppanuus käynnistyy tämän vuoden aikana. Sillä edistetään t&k:ta aktiivista ja tervettä ikääntymistä tukevien tuotteiden ja palvelujen ideoimiseksi.

EU kannustaa EU-maita ja teollisuutta lisäämään t&k-investointeja kolmeen prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2020 mennessä, kun ne olivat kaksi prosenttia vuonna 2009. Tavoitteen saavuttaminen loisi jopa 3,7 miljoonaa työpaikkaa ja kasvattaisi vuotuista BKT:tä 795 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä.

Tulevat toimet

Komissio järjestää ehdotuksista julkisen kuulemisen English , johon voi jättää kannanottoja 20. toukokuuta saakka. Tutkimusrahoitusta koskeva lainsäädäntöehdotus jätetään tämän vuoden loppuun mennessä.

Eurooppa 2020 -strategia English

Lisätietoa innovoinnista EU:ssa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä