Διαδρομή πλοήγησης

Λογότυπο της Ένωσης καινοτομίας © EU

Μεγαλύτερη χρηματοδότηση της έρευνας στην ΕΕ με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση του αντικτύπου της στην οικονομία, τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ερευνητών και τη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας για τους φορολογουμένους.

Το διάστημα 2007-2013 η ΕΕ θα διαθέσει περίπου 143 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Τώρα, η Επιτροπή προετοιμάζει το έδαφος για τον νέο γύρο χρηματοδοτήσεων με βάση τις προτεραιότητες που υπαγορεύει η Ένωση καινοτομίας , ως τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ Ευρώπη 2020 English που στοχεύει στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Σύμφωνα με τις αρχικές προτάσεις DeutschEnglishfrançais , θα δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση σχεδίων που εστιάζουν στα τρέχοντα προβλήματα, όπως η υγεία, η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια και η εξάντληση των φυσικών πόρων.

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί καλύτερη κατανομή της χρηματοδότησης σε όλο το φάσμα της καινοτομίας, από τη βασική έρευνα μέχρι την κυκλοφορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.

Η εισαγωγή απλουστευμένων διαδικασιών και κανόνων θα διευκολύνει τους ερευνητές, τις εταιρείες και τους επιχειρηματίες να συνεργάζονται, καθώς και να αναζητούν και να χρησιμοποιούν χρηματοδοτικά κονδύλια της ΕΕ. Έλεγχοι επιδόσεων, μέσω των οποίων θα παρακολουθείται η υλοποίηση των σχεδίων, θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων.

Αύξηση των επενδύσεων Ε&Α

Ο νέος σχεδιασμός της χρηματοδότησης της ΕΕ θα συμβάλει στην κάλυψη του χάσματος καινοτομίας μεταξύ της ΕΕ και των κυριότερων ανταγωνιστών της, δηλ. των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Στα περισσότερα από τα μέτρα, οι ΗΠΑ προπορεύονται της ΕΕ, σύμφωνα με ετήσια αξιολόγηση English . Άλλες αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα και η Βραζιλία, καλύπτουν ταχύτατα το κενό που τις χωρίζει από την ΕΕ.

Οι ηγέτες της ΕΕ παρέχουν μεγάλη στήριξη English στην προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία προβλέπει επίσης τη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ώστε να φθάνουν γρηγορότερα περισσότερα καινοτόμα προϊόντα στην αγορά. Η πρώτη σύμπραξη θα ξεκινήσει το 2011 και θα στοχεύει στην ενθάρρυνση Ε&Α για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών για μια ενεργό και υγιή γήρανση.

Η ΕΕ θα παροτρύνει τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία να αυξήσουν μέχρι το 2020 τις συνολικές τους επενδύσεις σε Ε&Α σε 3% του ΑΕΠ (από 2% το 2009). Η επίτευξη του στόχου αυτού θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία 3,7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και να τονώσει την ετήσια ανάπτυξη κατά 795 δισ. ευρώ περίπου.

Τα επόμενα βήματα

Η δημόσια διαβούλευση English που διεξάγεται για τις προτάσεις αυτές θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαΐου. Στη συνέχεια, πριν το τέλος του χρόνου, η Επιτροπή θα διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρηματοδότηση της έρευνας.

Ευρώπη 2020 English

Περισσότερα για την καινοτομία στην ΕΕ English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι