Sti

Logoet for Innovation i EU © EU

Nye planer om at revidere EU's finansiering af forskning for at skabe mere innovation, øge de økonomiske virkninger, gøre det lettere for forskere at blive inddraget og give skatteyderne mere for deres penge.

EU har afsat 143 mia. euro (godt 1 000 mia. kroner) i tidsrummet 2007-2013 til forsknings- og innovationsprojekter. Kommissionen er nu i gang med at planlægge næste finansieringsrunde - på grundlag af prioriteterne for Innovation i EU , som indgår i EU's Europa 2020-strategi English om at styrke vækst og beskæftigelse.

De første forslag DeutschEnglishfrançais vil give penge til projekter, der tager aktuelle udfordringer op. Det kan være sundhed og den aldrende befolkning, klimaforandringer, fødevaresikkerhed og de svindende naturressourcer.

Finansieringen skal også koordineres bedre i innovationskæden - fra grundforskning til markedsføring af nye produkter og tjenesteydelser.

Forenklede procedurer og regler vil gøre det lettere for forskere, virksomheder og iværksættere at samarbejde, ansøge om og bruge EU-midler. Der vil blive ført kontrol med projekternes resultater for at sikre, at skatteydernes penge bruges så effektivt som muligt.

Større investeringer i forskning og udvikling

Ved at koncentrere EU-midlerne kan vi mindske innovationsgabet mellem EU og vores største konkurrencer, USA og Japan. På de fleste områder er USA foran EU, viser en årlig vurdering English . Andre nye vækstøkonomier som Kina og Brasilien er i fuld gang med at lukke gabet.

EU's ledere har givet bred opbakning English til Kommissionens fremgangsmåde, som blandt andet er at bruge offentligt-private partnerskaber til hurtigere markedsføring af innovation. Det første partnerskab, som lanceres allerede i år, tilskynder til forskning i udvikling af nye produkter og tjenesteydelser for en aktiv og sund alderdom.

EU vil opfordre regeringerne og erhvervslivet til at øge de samlede investeringer i forskning og udvikling til 3 % af BNP inden 2020 (fra 2 % i 2009). Hvis vi når dette mål, kan vi skabe 3,7 millioner job og øge den årlige vækst med op til 795 mia. euro.

Næste skridt

En offentlig høring English om forslagene løber indtil den 20 maj. Kommissionen vil derefter fremsætte specifikke forslag om forskningsfinansiering senere i år.

Europa 2020 English

Mere om innovation i EU English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links