Cesta

Evropa musí inovovat - 10/02/2011

Logo Unie inovací © EU

EU představila plán modernizace financování výzkumu, která má přinést více inovací, zvýšit jejich ekonomický dopad, usnadnit činnost výzkumným pracovníkům a zajistit optimální využití peněz daňových poplatníků.

Na období 2007-2013 vyčlenila Evropská unie na výzkum a inovativní projekty zhruba 143 miliard eur. Evropská komise se nyní připravuje na období následující. Vychází z priorit stanovených strategií Evropa 2020 English , která má zajistit růst ekonomiky a pracovní místa. Součástí je důraz na inovace a související iniciativa Unie inovací .

První návrhy DeutschEnglishfrançais finance vyčlení na projekty, které se věnují nejpalčivější otázkám, jako je zdravotnictví, stárnutí populace, změna klimatu, zajištění potravin a zmenšující se zásoby surovin.

Financování by též mělo být lépe přizpůsobeno potřebám inovačního procesu, a to od fáze výzkumu až po zavádění nových produktů a služeb na trh.

Použití zjednodušených postupů a pravidel by mělo usnadnit spolupráci výzkumných pracovníků a soukromého sektoru a zjednodušit způsob žádání o finanční prostředky EU a jejich čerpání. Projekty budou monitorovány a průběžně hodnoceny, aby se peníze daňových poplatníků využívaly skutečně účelně.

Navýšení investic do výzkumu a vývoje

Zrevidovaný způsob financování by měl v oblasti inovací Unii pomoci dohnat její hlavní konkurenty - Spojené státy a Japonsko. Podle výroční hodnotící zprávy English Evropská unie stále za Spojenými státy v mnoha ohledech zaostává. Rostoucí ekonomiky, jako je Čína a Brazílie, tento rozdíl rychle dotahují.

Přístup Komise získal širokou podporu English vrcholných představitelů zemí EU. Jedním z prvků je například vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru, což by mělo zaručit rychlejší uvádění inovací na trh. První partnerství bude zahájeno v roce 2011. Jeho tématem bude vývoj nových produktů a služeb, které budou lidem pomáhat zůstat i ve starším věku aktivní a v dobrém zdravotním stavu.

EU vyzve vlády členských států a průmysl, aby do roku 2020 navýšily investice do výzkumu a vývoje na 3 % HDP (v roce 2009 to byla 2 %). Splněním tohoto cíle by mohlo vzniknout 3,7 milionu pracovních míst a roční růst by se mohl zvýšit až o 795 miliard eur.

Další postup

Do 20. května probíhá veřejná konzultace English . Komise v druhé polovině roku připraví konkrétní návrhy opatření.

Evropa 2020 English

Více informací o inovacích v EU English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy