Navigacijska pot

Spletna uprava za državljane in podjetja - 20/12/2010

Kurzor miške na spletnem naslovu © iStock

EU je pripravila petletni načrt razvoja spletnih storitev javne uprave, ki naj bi ljudem prihranile čas in denar in povečale konkurenčnost EU.

Z razvojem interneta se je potreba po papirnih dokumentih v administraciji sicer zmanjšala, toda javne službe bi lahko izkoristile še številne druge možnosti, ki jih ponuja splet. Evropska komisija želi z akcijskim načrtom e-uprave EnglishPDF povečati število upravnih in administrativnih zadev, ki jih je mogoče opraviti po spletu. Zmanjšati želi predvsem število nepotrebnih birokratskih opravil in pomagati državnim upravam, da ponudijo kar najboljšo storitev z nič večjimi stroški.

Po načrtu naj bi spletne upravne storitve do leta 2015 uporabljalo 50 % državljanov in 80 % podjetij.

Države EU bodo skupaj z Evropsko komisijo poskrbele, da bo sistem e-uprave zaživel v vsej Evropski uniji. Predvsem si bodo prizadevale odstraniti vse dodatne težave, ki tarejo prebivalce in podjetja pri urejanju administrativnih zadev zunaj njihove matične države in ki po svoje zavirajo konkurenčnost evropskega gospodarstva.

Državljani

Osebne zadeve, kot je denimo prijava rojstva otroka ali plačilo dohodnine, bomo v prihodnje lahko opravili kar doma. Dostop do spletne uprave bo možen tudi brez internetne povezave, denimo po televizijskem in telefonskem sistemu ali po mobitelu.

Spletne storitve bodo prišle prav tudi pri selitvi v drugo državo EU. Med prednostnimi nalogami akcijskega načrta je tako možnost spletnega vpisa na vse univerze v EU. Če bo vpis na tujo univerzo nekaj tako vsakdanjega kot vpis študija doma, se bo verjetno več mladih odločilo za študij v tujini. V pilotnem projektu že sodeluje pet držav EU.

S spletnimi razpravami in posvetovanji naj bi pritegnili državljane k množičnejšem sodelovanju pri pripravi politik.

Podjetja

Tudi podjetja bodo lahko številne administrativne postopke, denimo registracijo podjetja, opravila kar na svojem sedežu in tako prihranila čas in denar. Z urejanjem čezmejnih postopkov po spletu bo tudi laže ustanoviti podjetje v drugi državi EU ali razširiti dejavnost čez mejo.

Države članice bodo zdaj določile čezmejne spletne javne storitve, ki jih bodo postopno uvedle med letoma 2012 in 2015. Evropska komisija bo medtem pripravila oceno o tem, kako uporaba spletnih storitev prispeva k zmanjšanju ogljikovega odtisa javne uprave.

Več o e-upravi English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave