Navigačný riadok

On-line služby v prospech občanov a podnikov - 20/12/2010

Kurzor myši klikajúci na webovú adresu © iStock

Päťročný plán na podporu internetových verejných služieb, ktorý má za cieľ šetriť čas a peniaze ľudí a zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ.

Hoci je vďaka internetu administratívne zaťaženie stále menšie, potenciál tohto média nie je vo všetkých oblastiach verejných služieb plne využitý. Cieľom akčného plánu elektronickej verejnej správy EnglishPDF je zvýšiť množstvo administratívnych úkonov, ktoré je možné uskutočniť prostredníctvom internetu. Táto iniciatíva EÚ má znížiť byrokratické zaťaženie občanov a pomôcť vladám členských štátov pri poskytovaní čo najlepších služieb bez ďalších poplatkov.

Podľa plánu by do roku 2015 malo používať internetové vládne služby 50 % obyvateľov a 80 % podnikov.

Členské štáty budú spolu s Komisiou spolupracovať na tom, aby boli služby elektronickej verejnej správy dostupné v celej EÚ. V rámci tohto sa zamerajú najmä na odstránenie dodatočných prekážok, ktorým občania a podniky čelia v zahraničí, čo povedie k zvýšeniu hospodárskej konkurencieschopnosti EÚ.

Občania

Zápis dieťaťa do matriky alebo podanie daňového priznania by mohli byť v budúcnosti uskutočnené z pohodlia vášho domova. On-line služby by boli prístupné nielen cez internet, ale aj televíziu, telefón či mobilné zariadenie.

Prostredníctvom týchto služieb sa uľahčí aj pohyb medzi členskými štátmi EÚ. Podľa jedného z návrhov zakotvených v pláne sa má napríklad vypracovať spôsob, ako by sa študenti mohli prihlasovať na univerzity v celej EÚ. Ak bude zápis rovnako jednoduchý ako na štúdium v domovskej krajine, študenti budú mať väčší záujem o zahraničné univerzity. Pilotný projekt v tejto oblasti zahŕňajúci päť krajín sa práve rozbieha.

On-line databázy a konzultácie umožnia občanom aktívne sa podieľať na tvorbe politických rozhodnutí.

Podniky

Podnikatelia by ušetrili mnoho času, ak by niektoré administratívne úkony, ako napríklad registráciu spoločnosti, mohli uskutočniť priamo z kancelárie. Cezhraničné on-line služby by navyše umožnili podnikom zakladať pobočky a expandovať do zahraničia.

Členské štáty v najbližšom období vytvoria niekoľko cezhraničných on-line služieb, ktoré by sa mali spustiť v rokoch 2012 až 2015. Komisia zároveň zhodnotí do akej miery môžu on-line služby znížiť uhlíkovú stopu verejnej správy.

Viac o elektronickej verejnej správe English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy