Cosán nascleanúna

Seirbhísí ar líne a chur ag obair do shaoránaigh is do ghnóthais - 20/12/2010

Cúrsóir luiche ag gliogáil ar sheoladh Idirlín © iStock

Plean cúig bliana chun treisiú le seirbhísí poiblí atá bunaithe ar an idirlíon, chun daoine, am is airgead a spáráil is cumas iomaíochta an AE a ardú.

Bíodh gur laghdaigh an tIdirlíon obair pháipéir, níor bhain gach seirbhís phoiblí lánbhuntáiste as a thualaing. Tá faoin bPlean Gníomhaíochta r-Rialtais EnglishPDF líon na gcúraimí riaracháin is maorlathais a dhéantar ar líne a mhéadú. Is cuspóir dó rómhaorlathas is ciapadh a laghdú, le cabhrú le rialtais an tseirbhís is fearr a thabhairt, gan aon chostas breise.

Sprioc an phlean, sin go n-úsáidfidh 50% na saoránach agus 80% na ngnóthas seirbhísí rialtais atá bunaithe ar an Idirlíon faoi 2015.

Oibreoidh Ballstáit an AE agus an Coimisiún i gcomhar chun seirbhísí r-rialtais ar fud an Aontais a fhorbairt. I dteannta a chéile a thabharfaidh siad aghaidh go háirithe ar na hualaigh bhreise a bhíonn ar dhaoine is ar ghnóthais lasmuigh dá dtír féin - ar bac iad ar chumas iomaíochta an AE.

Saoránaigh

D'fhéadfaí cúraimí amhail breith a chlárú nó cánacha a íoc a chomhall feasta ar leac an tinteáin. Iadsan ná fuil aon nasc Idirlín acu, d'fhéadfaidís dul ar líne trína dteilifiseáin, a ngutháin nó a bhfóin phóca.

Chabhródh seirbhísí ar líne leosan ar mhian leo bogadh go tír eile san AE. Mar shampla, tosaíocht amháin sa phlean, sin slite a fhorbairt chun go mbeidh mic léinn in ann clárú ar líne le haon ollscoil san AE. Ach an staidéar thar lear a éascú go mór, misneofar mic léinn chun ollscoileanna i dtíortha eile a mheas. Tá tionscadal píolóta don scéim sin ar siúl cheana féin i gcúig thír san AE.

D'fhéadfadh saoránaigh páirt níos gníomhaí a ghlacadh i gcumadh beartas trí phlé ar líne agus trí chomhairliúcháin.

Gnóthais

Choigleodh gnóthais am is airgead ach cuid mhaith dá riarachán, amhail cuideachta a chlárú, a dhéanamh gan an oifig a fhágáil. Chabhródh seirbhísí trasteorann ar líne le fiontraithe is le gnóthais chun iad féin a bhunú is a mhéadú isteach i dtíortha an AE.

Beartóidh na Ballstáit roinnt seirbhísí trasteorann ar líne anois, lena dtabhairt isteach de réir a chéile idir 2012 agus 2015. Go comhthreomhar, measúnóidh an Coimisiún conas a laghdóidh seirbhísí ar líne lorg carbóin na rialtas.

Breis faoi r-Rialtas English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links