Navigatsioonitee

Veebiteenuste edendamine kodanike ja ettevõtjate jaoks - 20/12/2010

Hiirekursor internetiaadressile klõpsamas © iStock

Viieaastane tegevuskava avalike veebiteenuste edendamiseks, et inimesed saaksid säästa aega ja raha, ning ELi konkurentsivõime tõstmiseks.

Kuigi interneti levik on vähendanud paberitööd, ei ole mitte kõigi avalike teenuste puhul seda potentsiaali täies mahus ära kasutatud. E-valitsuse tegevuskava EnglishPDF eesmärk on suurendada veebis teostatavate halduslike ja bürokraatlike ülesannete hulka. Eesmärk on vähendada bürokraatiat ja ebamugavusi ning aidata valitsustel pakkuda lisakuludeta parimat võimalikku teenust.

Tegevuskava eesmärk on, et 2015. aastaks kasutaks veebipõhiseid valitsuse teenuseid 50% kodanikest ja 80% ettevõtjatest.

ELi liikmesriigid teevad koostööd nii omavahel kui ka komisjoniga, et töötada välja kogu ELi hõlmavad e-valitsuse teenused. Koos püüavad nad kõrvaldada eelkõige lisakoormust, millega kodanikud ja ettevõtjad kokku puutuvad, kui nad elavad väljaspool oma koduriiki. See pidurdab ELi majandusalast konkurentsivõimet.

Kodanikud

Sünni registreerimist või maksude maksmist on tulevikus võimalik teha mugavalt oma kodus. Neil, kellel ei ole internetiühendust, on võimalik veebiteenustele ligi pääseda oma televiisori, telefoni või mobiilse seadme abil.

Veebiteenustest võib kasu olla ka neile, kes soovivad kolida ühest ELi liikmesriigist teise. Näiteks on üks tegevuskava prioriteete selliste võimaluste väljaarendamine, mis võimaldaksid üliõpilastel mis tahes ELi ülikooli sisseastumisavaldust esitada. Muutes välismaal õppimise sama lihtsaks kui koduriigis, julgustatakse noori kaaluma välisriikide ülikoole. Sellealane pilootprojekt on juba käimas ning see hõlmab viit ELi liikmesriiki.

Kodanikel oleks veebiarutelude ja -konsultatsioonide kaudu võimalik poliitikakujundamise protsessis aktiivselt osaleda.

Ettevõtjad

Ettevõtjad säästavad aega ja raha, täites suure osa oma halduskohustustest (nt ettevõtte registreerimine) kontorist lahkumata. Piiriülesed veebiteenused aitavad ettevõtjail asutada ettevõtteid teistes ELi liikmesriikides või sinna laieneda.

Liikmesriigid valmistavad nüüd ette rea piiriüleseid veebiteenuseid, millele minnakse järk-järgult üle ajavahemikus 2012-2015. Samaaegselt hindab komisjon, kuidas veebiteenused saavad vähendada valitsuste CO2-jalajälge.

Lugege täiendavalt e-valitsuse kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad